Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler 2019

Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler 2019 Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

Nietzsche'nin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

kısa Nietzsche felsefesiAlman filozof Friedrich Nietzsche'nin adıdünyanın en ünlülerinden biri. Ana düşünceleri, nihilizmin ruhu ve bilimdeki ve dünya görüşündeki mevcut durumu eleştiren sert eleştirilerle doludur. Nietzsche'nin kısa felsefesi birkaç temel hususu içermektedir. Düşüncenin görüşlerinin kaynaklarını, yani Schopenhauer'in metafizik ve varoluş mücadelesinin Darwin'in yasasıyla değinmeye başlamalıyız. Bu teorilerin Nietzsche'nin fikirleri üzerinde etkisi olsa da, çalışmalarında ciddi eleştirilere maruz bıraktı. Yine de, bu dünyadaki en güçlü ve en zayıf varlık mücadelesi fikri, "süpermen" olarak adlandırılan belirli bir insan ideali yaratma arzusundan esinlendiği gerçeğine yol açtı. Nietzsche'nin hayatının felsefesine kısaca aşağıda açıklanan hükümler dahildir.

Yaşam felsefesi

Filozof açısından bakıldığında, hayat bilirkişi tarafından verilir.Konu, belirli bir kişi için var olan tek gerçeğin biçimindedir. Ana fikri teklendirirsek Nietzsche'nin kısa felsefesi akıl ve yaşam tanımlamasını reddeder. Bilinen "bence bu nedenle varım" ifadesine sert eleştiriler yapılır. Yaşam öncelikle karşıt güçlerin sürekli bir mücadelesi olarak anlaşılır. Burada, irade kavramı ön plana çıkıyor, yani iradesi.

Iktidara gelme isteği

hayat felsefesi kısaca nietzscheAslında, bu fenomenin tanımı, bütünün tamamını azaltırNietzsche'nin olgun felsefesi. Bu fikrin kısa bir özetini şu şekilde özetleyebiliriz. İktidar olma isteği hakimiyet için, komuta için çabalayan bir yasak değildir. Hayatın özü budur. Varoluşu oluşturan güçlerin yaratıcı, aktif, aktif doğası budur. Nietzsche, iradenin dünyanın temeli olduğunu iddia etti. Bütün evren karmaşa, bir dizi kaza ve bozukluk olduğundan, her şeyin sebebi o (akıl değil) olmasıdır. İktidar iradesinin fikirleriyle bağlantılı olarak, Nietzsche'nin eserlerinde "süpermen" görünür.

süpermen

O ideal, başlangıç ​​noktası,etrafında Nietzsche'nin merkez felsefesi merkezlidir. Tüm normlar, idealler ve kurallar Hristiyanlık tarafından yaratılan bir kurmaca (ahlaklı ahlak ve idealleştirme zafiyet ve ıstırap uyarıları) olmaktan öteye geçemediği için süper adam onları kendi yoluna sürükler. Bu açıdan, korkak ve zayıf yaratıklar olarak Tanrı fikri reddedilir. Genel olarak, Nietzsche'nin kısa felsefesi, Hıristiyanlığın düşüncesini, güçlüleri zayıf yapmaya ve zayıf dünyayı idealde güçlü kılmaya yönelik bir köle dünya görüşü yerleştirmek olarak görüyor. Süleyman, iktidarı iradeye uygun hale getirmek için dünyanın tüm bu yalanını ve morbiditesini yok etmek için çağrılır. Hıristiyan düşünceleri, onu reddeden düşman yaşamlar olarak görülür.

Nietzsche'nin felsefesiGerçek varoluş

Friedrich Nietzsche şiddetle eleştirdibazılarının muhalefeti ampirik ile "doğru" dur. İddiaya göre, daha iyi bir dünya olmalıdır, insan hayatının tam tersi. Nietzsche'ye göre, gerçekliğin doğruluğunu inkar etmek yaşam reddine ve çöküşe yol açıyor. Buna mutlak varlık kavramı da dahildir. Öyle değil, sadece sonsuza dek süren bir yaşam döngüsü var, şimdiye kadar gerçekleşmiş olanların sayısız tekrarlanması.

Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler 2019

Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler 2019

Related news

 • Aktris ve yönetmen Beatriz Sheridan: biyografi, dizi
 • Internette bir reklam kampanyası planlama
 • Pasaport değişim prosedürü 20 ve 45 yaşlarında
 • Bir erkek aşkı kabul eder: güzel tarih kuralları
 • Sirkeli Poğaça Tarifi

 • Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler


  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler

  Nietzschenin Kısa Felsefesi: Temel Kavramlar ve Belirli Özellikler