Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik 2019

Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik 2019 Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

Felsefede pozitivizm,Düşünce yönleri. O 30-40'larda doğdu. Geçen yüzyıldan önce, kurucusu Auguste Comte'dur. Bu yön, çağdaş çağda yaygın ve yaygınlaşmıştır. Aşağıda ana biçimlerini ele alıyoruz.

Pozitivizmin felsefesi

Ana temsilciler: Comte, Spencer, Mill ve diğerleri.

Comte'nun inandığı gibi idealistler ilemateryalistler anlamsız, çünkü ciddi bir gerekçesi yoktur. Hem felsefenin gerekliliği, gerek bilimsel (pozitif) bilgiye dayanılarak hem bir felsefe hem de bir felsefe gereklidir.

Bu ifade şu anlama gelir:

1. Bilgi kesinlikle güvenilir ve doğru olmalı.

2. Felsefede bilgi edinmek için bilimsel bir biliş metodu kullanılmalıdır, bu da deneysel bir gözlem olanı elde etmenin temel yoludur.

3. Felsefe, yalnızca gerçekleri araştırmalı, sebeplerini değil, süper-bilimsel "bilimlerin kraliçesi" olmaya çalışmamalıdır; genel teorik bir dünya görüşü.

Buna ek olarak, Comte, dualite üzerine bir yasa ileri sürdüevrim. 3 aşamalı entelektüel gelişime (teolojik veya dini, metafizik ve bilimsel bakış açısı) karşılık gelen 3 aşamalı teknik gelişmeyi (geleneksel, endüstriyel öncesi ve sanayi toplumu) seçti. Bununla birlikte, sadece pozitivizmin temelleri Comte tarafından atıldı ve bunlar daha da geliştirildi, desteklendi ve bugüne kadar diğer filozoflar sayesinde gelişmeye devam ediyor.

Pozitivizm Felsefesi: Empirio-Eleştiri

Anahtar temsilciler: Mach, Avenarius.

Burada felsefenin asıl görevi inşa etmek değilher şeyi kapsayan ampirik biliş sistemi ve teoride bilimsel bilginin oluşturulması. Comte farklı olarak, bu aşamada temsilcileri değil dünyamızın bir birleşik resim ve araştırmacıların kafasında ilke ve sipariş fenomenlerin kurulmasını başa gerekli olduğuna inanıyordu.

"Empirio-eleştiri" ismiTecrübenin dünyanın bilincinde olduğu bilgisine, deyimler ve beyanlar şeklinde eleştirel düşünme. Bu pozitivizm çizgisi, muhafazakarlıkla yakından ilişkilidir; buna göre genel bilimsel önermeler, sözleşmenin şartlı bir ürünüdür.

Pozitivizm felsefesi: Neopositivizm

Ana temsilciler: Carnap, Bertrand, Schlick, Russell.

Bu aşama için başka bir isim mantıklıpozitivizm. Kurucuları metafizik dünya görüşüne karşı mücadele etme hedeflerini ilan ettiler. Gerçek bilginin ilk varsayımları, gerçekler ve olaylarda gördüler, yani "duyusal veriler". “Objektiflik” kavramı, “bilimsel” kavramı ile özdeş olarak değiştirilmiştir. Pozitivizmin gelişiminde bu aşama, yanlış, doğru ya da anlamsız olabilecek karmaşık ifadeleri inceleyen bir mantığın temelini attı.

Neopositivistlerin analizi konusu değerler olduGenel olarak işaretler ve kelimeler, yani bilgisayar aygıtları oluşturma sürecinde büyük pratik ve bilimsel öneme sahip olan dilsel, mantıksal, psikolojik problemler.

Pozitivizm felsefesi: postpozitivizm

Ana temsilciler: Lakatosh, Kuhn, Popper, Feuerbend.

Postpositivizm ile kastettiği kastedilmektedirComte, empirio-eleştiri ve neopositivizm öğretilerinden sonra ortaya çıkan kavramlar. Bu aşamanın temsilcileri tarafından rasyonel bilişsel yönteme özel önem verildi.

Yani, Popper'a göre, bilgi artışıSadece mevcut dünya görüşünün değişmeyen bir eleştirisi olarak rasyonel tartışma sürecinde elde edilebilir. Ayrıca bilim adamlarının gerçeklerden teoriye değil, hipotezlerden bireysel sözlere kadar keşifler yaptığını ileri sürmüştür.

Felsefi bir eğilim olarak pozitivizm, hem toplumsal hem de doğa bilimlerinin (özellikle de sonuncusu yüzyılın ikinci yarısında) metodolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.

Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik 2019

Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik 2019

Related news

 • Ayak Terlemesi Nasıl Geçer: Ayak Terlemesine Bitkisel Çözümler
 • Kestaneli ve Ciğerli İç Pilav Tarifi
 • Çeyizlik Çarkıfelek Lif Yapılışı Türkçe Anlatımlı Videolu
 • Buzdolabına mikrodalga fırını koymanın mümkün olup olmadığını konuşalım
 • İş-inkübatör Zevs: yorumlar ve izlenimler. Zevs.in - hile ya da değil

 • Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik


  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik

  Pozitivizmin felsefesi: kavram, şekil, özellik