Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim MetodolojisiÖğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi


Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 9 05.02.2019, 12:57

Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi.

Pedagoji üzerine öğrenci araştırması, isterders çalışma veya diploma (WRC), pedagojik bilimin gelişimine katkıda bulunmalıdır. Bu nedenle, genç araştırmacı pedagojik bilimin işlevlerini açıkça temsil etmeli ve ayrıcapedagojik bilimin metodolojisi.

Teorik işlev, eğitimde gerçekleştirilir vepedagojik teorileri, sistemleri (öngörü düzeyi) - eğitim faaliyetleri, pedagojik gerçekliğin deneysel çalışmalarda eğitim etkinlikleri (tanısal seviye) ve model dönüşümün inşaat teşhisinde ileri pedagojik deneyim (açıklayıcı seviye) açıklanması.

Teknolojik fonksiyon gelişmekpedagojik kavramların, teorilerin (projektif seviye) uygulanması için gerekli metodolojik materyaller; pedagojik bilimin kazanımlarının eğitim pratiğinde (dönüştürücü seviye) onaylanmasında; pedagojik araştırmanın sonuçlarının pedagojik pratiğe ve bunun düzeltilmesine yönelik olasılıklar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde (refleksif seviye).

Kavramı"pedagojik bilimin metodolojisi "genel ilkeleri, yapıyı, mantıksal organizasyonları, bilişin yöntemlerini ve araçlarını, gerçekliğin dönüşümünü içerir.

Pedagojik Bilim Metodolojisidört seviyeden oluşan karmaşık bir bağımlı sistemdir:

a) Felsefi seviyesi - herhangi metodolojik önemli bir bilgi tabanı bilimsel araştırmalara felsefi yaklaşımları belirlediği en üst düzeyde, davranır.

Birkaç şekilde sunulmuşturdünya görüşü meydana uymak pedagojik işlemi araştırdık: thomism, neo-pozitivizm diyalektik materyelizmi ontologism gnoseologism neo-pragmatism ve neo-pragmatik, varoluşculuk, küreselleşme ve diğerleri.

b) Genel bilimsel düzey, pedagojik olanlar da dahil olmak üzere bilimsel disiplinlerin tümüne veya çoğuna metodolojik yaklaşımlar içerir.

"Yaklaşım" kavramı, araştırmanın ana yönünü vurgular, çalışmanın nesnesi üzerinde bir bakış açısı. Pedagojik araştırmalarda tahsis edilir:

- fenomenlerin evrensel bağlantısını ve karşılıklı bağımlılığını ve çevreleyen gerçekliğin süreçlerini yansıtan sistematik bir yaklaşım;

- araştırmayı içeren kapsamlı bir yaklaşımSüreç veya fenomenin kapsamlılığını göz önünde bulundurarak, aynı zamanda hedefe ulaşmak için çeşitli araçların geliştirilmesi ve uygulanması için tüm önemli nedenleri göz önünde bulundurmak.

- hermeneutical - metinlerin, işaretlerin, anlamların anlaşılması, yorumlanması çalışma ihtiyacını yansıtır.

- paradigmatik - bilimsel bilginin organizasyon yolunu ortaya çıkarır

c) Spesifik-bilimsel düzey - belirli bir disiplinde, bu durumda pedagojide metodolojik yaklaşımlar.

Şu anda, bilimsel ve pedagojikAraştırma, insani değerlerin önceliğinin tahsis edilmesini, kültür ve toplumsal yaşam bağlamının kavrama sürecine girişini içeren insanlaştırma ve tarihselleşme süreçlerini vurgular. Bu eğilimler pedagojik araştırmaya metodolojik yaklaşımlar önermektedir: antropolojik; kişilik; Öğrenci merkezli; aktivitesi; polysubject; akmeologicheskij; akseologichesky; kültürel çalışmalar; temel; görüngübilimsel; tarihsel; mantıksal; medeniyet; oluşum.

d) Teknolojik seviye - agregayöntem, bu bilimsel bir dizi dahildir sonra deneysel malzeme ve birincil işlem, doğruluğunu sağlamak araştırma teknikleri.

Pedagojik Bilim MetodolojisiÖğrenci pedagojik araştırması için gereklidir. Pedagojik araştırmanın kalitesi, girişte yansıtılan metodolojik özelliklerini değerlendirmeyi mümkün kılar:

araştırmanın aciliyeti, sorun, nesne veAraştırmanın konusu, çalışmanın amacı ve amaçları, hipotez (ya da savunulması gereken temel hükümler), araştırmanın metodolojik temeli, araştırma yöntemleri, araştırma kaynakları.

Pedagojik Bilim Metodolojisi, listelenen özelliklerde açıklanmıştırÖğrenci çalışması, çalışmanın yönünü, tarihsel, teorik veya pratik malzeme seçimini hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlar.

Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim MetodolojisiÖğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi

Related news

 • Kılıçdaroğlu: Ezan Arapça okunur
 • Ortası Boncuklu Yepyeni Muhteşem Bir İğne Oyası Modeli
 • Jamaika
 • Kırmızı havyar: faydalı özellikler
 • İbrahim Saraçoğlu Sivilce Maskesi Nasıl Yapılır
 • Vasily Vasilyevich Davydov - gelişimsel eğitim teorisinin yazarı

 • Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 82

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi


  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 30

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 26

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 94

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 76

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 67

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 6

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 51

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 79

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 42

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 13

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 80

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 50

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 49

  Öğrenci Araştırmalarında Pedagojik Bilim Metodolojisi 97