Üretim kooperatifleri 2019

Üretim kooperatifleri 2019 Üretim kooperatifleri

Üretim kooperatifleri

Bir teşebbüs,Topluluğa ve kârın ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet sunumunda, üretimde, performansda, kanunlara uygun olarak kurulmuş bir kuruluştur.

Bazı örgütsel ve yasal biçimler vardır:

1. Ortaklık (tam, sınırlı).

2. Topluluk (anonim şirket, ek sorumluluk, sınırlı sorumluluk).

3. Üretim kooperatifleri.

4. Birleştirilmiş işletmeler.

Bir üretim kooperatifi kişilerin birleşmesidir,kişisel işgücüne katılımlarına dayanan girişimci faaliyetlerin ortak yürütülmesi amacıyla oluşturulmuştur. İlk sermaye, katılımcıların her birinin katkı paylarından oluşur. Üretim kooperatifleri beş veya daha fazla kişiden oluşmalıdır. Bununla birlikte, bireysel girişimcilerin statüsüne sahip olmayabilirler.

Kooperatifin tüm üyelerinin ilk katkılarıeşit olmalıdır. Ancak, çeşitli konuları çözerken, aynı haklara sahiptirler. Kâr dağıtımı, emek katılımlarına göre yapılır. Kooperatiften ayrılma durumunda, her üye yalnızca birimin ödenmesi hakkına sahiptir (ilk katkı payı).

Üretim kooperatiflerinin şu yönetim sistemi vardır:

 • genel kurul;
 • denetim kurulu;
 • yürütme organları (yönetim kurulu, başkan).

Üretim kooperatifleri, kendikatılımcılar bağımsız olarak çekilme veya kişisel paylaşımlarını kooperatifin başka bir üyesine devretme hakkına sahiptir. Bir hissenin üçüncü bir tarafa devri yalnızca genel kurulun onayı ile yapılır.

Kooperatifin sadece doğrudan görevlerini yerine getirememesi durumunda hariç tutun. Buna ek olarak, sadece genel toplantı bunu yapabilir.

En yaygın çeşitlerden biriBenzer organizasyonlar bir tarımsal üretim kooperatifidir. Faaliyetleri, tarım ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve / veya pazarlanması amacıyla her üyenin kişisel emek katılımına dayanır.

Genel kurul toprağın üstüdür. Katkının tutarı payın% 10'u olmalıdır. Kalan tutar, yıl boyunca ödenir. Tarımsal kooperatifin faaliyetlerinden kaynaklanan kâr, işgücüne katılma derecesine bağlı olarak üyelerine ödenmektedir. Aynı zamanda (mevzuata göre) eserlerin en az yarısı kooperatif üyeleri tarafından yürütülmelidir.

Ortak bir organizasyon formuüniter işletmelerdir. Her şeyden önce ayırt edici özelliklerine göre, onlara ait olan mülkün (devlet ya da belediye) herhangi bir şekilde bölünmediği gerçeğine atıfta bulunmak gerekir.

Üniter şirket başı tarafından yönetiliyor. Bir yönetmen veya genel müdür olabilir. Sahibi veya yetkili kurum tarafından atanır. Baş tek icra organıdır ve onunla imzalanan iş sözleşmesi temelinde hareket eder. Görevleri şunları içerir:

 • sözleşmelerin imzalanması;
 • banka hesaplarının açılması;
 • vekalet verme yetkisi;
 • işletmenin çalışanları için siparişlerin hazırlanması;
 • teşebbüs sahibinin kararlarının uygulanmasının düzenlenmesi.

Üniter özelliği nedeniyleişletmeler devlet veya belediye, mevzuat haklarını ve fırsatlarını kısıtlar. Bu çeşitli suistimalleri önlemek için yapılır.

Üniter işletmeler olamaz (görekredi mevzuatı katılımcıları tarafından mevcut mevzuat). Ticari, kar amacı gütmeyen kuruluşların faaliyetlerine katılmanın yanı sıra mülk yöneticisinin imtiyazı sadece sahibinin rızasıyla hakkına sahiptir.

Üretim kooperatifleri 2019

Üretim kooperatifleri 2019

Related news

 • Seramik tava: incelemeler ve faydalar
 • Dondurma Diyet Listesi İçin Tıklayınız
 • Eğilip Bükülmeye Kıvranmaya Gerek Yok
 • Gerçek gibi görünmesi için bir karpuz nasıl çizilir
 • Kategori: Kombinler

 • Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri


  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri

  Üretim kooperatifleri