Rocks. SınıflandırmaRocks. Sınıflandırma
Rocks. Sınıflandırma

Rocks. Sınıflandırma.

Minerallerden oluşan ve ortaya çıkan oluşumlarbelirli jeolojik koşullar altında yeryüzünün içinde veya yüzeyinde "kayalar" denir. 4600 milyon yıl önce oluşmuş ve farklı bir yapıya ve renge sahiplerdi.

Kaynaklara göre kayalar üç tipe ayrılmıştır: tortul, magmatik ve metamorfik.

İlk mineral grubu,Dünya'nın kabuğunun yüzeyi. Bu türün ırkı, karada ve sudaki cesetlerde çökelmenin birikmesi ve yerçekimi etkisi altındaki çökmeler sonucunda oluşur. Eğitim biçimine bağlı olarak, bunlar bölünür:

 • Kimyasal kayalar. mineral Bu grup okyanuslar, ve göllere tabanında biriken sulu besin çözeltiler, hem de hayvansal ve bitkisel kalıntılarından oluşan. Bu, sodyum ve potasyum tuzu, kaplıcalar bulunan su kaynakları, silika, tabanında biriken, hem de fosil yakıtların (yağ, gaz, kömür), fosfatlar ve kireçtaşı dahil (kabuk kaya, tebeşir ve diğerleri.). Bu grubun birçok minerali katmanlı bir dokuya sahiptir.
 • Klastik. Bunlar, rüzgar, buzul veya sularla kaya parçalarının ayrışması veya hareket ettirilmesi ve ardından birikimlerinin sonucu olarak oluşurlar. Sonuç olarak, daha ezilmiş ve ezilmişlerdir. Küçük, orta ve kaba taneli kayalar boyut olarak bulunur. Bu mineraller çakıl, çakıl, kum, çakıl, kil içerir.

Magmatik kayaçlarerimiş maddenin Dünya-magmanın bağırsaklarında kristalleşmesinin bir sonucu olarak. Dünya kabuğunun toplam hacminin% 65'inden fazlasını oluştururlar ve en bol minerallerdir.

Magma bir silikat bileşimidir,gazlar ve su buharı ile doyurulmuş ve 1200 derece eritilmiştir. Bu sadece bazalt, granit, olivin, piroksenlerin, amfiboller olarak, soğutur kristalleşir ve kaya oluşturan çeşitli jeolojik faktörlerin etkisi altında yüzeyine gelir.

Magmatik mineraller müdahaleci ve etkilidir.

 • Intrusive kayalar bağırsaklarda bulunursığ derinlikte arazi. Bunlar iyi kristalleşme bakımından farklılık gösterirler ve geometri ve şekline bağlı olarak batolitlere (büyük olanlar), pıhtılara (tüp şeklinde bir yapıya sahiptirler ve çatlakların doldurulması sonucu oluşurlar), damarlar (ince ve uzun boylu) olarak ayrılırlar.
 • Magma yapraktan çıktığında etkili oluşumlar meydana gelir Dışında ve kristalize olmayan volkanik camdan oluşur. Bu tip kayaçlar arasında devasa bazalt yaylaları ve lav akıntıları vardır.

Magmanın yattığı derinliğe bağlı olarak, üç grup magmatik kaya vardır:

 • Plütonik - Yerkabuğunun alt kısmında (kısmen veya tamamen) oluşur. Granit bu minerallerden biridir.
 • Volkanik - yüzeyde formu. Bu andezit gibi mineralleri içerir.
 • Hipabizal - magma zaten varolan kayalarda çatlaklarla dolduğunda ortaya çıkar. Bu grup pegmatitleri içerir.

Metamorfik kayaçlar. Bu tip mineraller, Dünya'nın bağırsaklarında bulunan, önemli dönüşüm geçiren magmatik veya tortul minerallerdir. Sıcaklık düşüşü, yüksek basınç veya kimyasal etkileşimler sonucu oluşan değişiklikler, kimyasal bileşimini etkilemeden yeni bir doku ve kaya yapısının ortaya çıkmasına neden olur. Sonuç olarak, erimeden ve erimeden bir mineral başka, daha katı ve dirençli hale dönüşür. Örneğin, kireçtaşı mermer, granit, gnays, kumtaşı ve kuvarsa dönüşür.

Böylece, metamorfik kayaçlar,Sedimanter ve magmatik orijin birlikte, yer kabuğunun kalınlığını oluşturur. Bu mineraller, insan tarafından malzeme üretimi için kullanılan ana mineral kaynağıdır.

Rocks. SınıflandırmaRocks. Sınıflandırma

Related news

 • Kendiliğinden yer değiştiren antifriz
 • Kuru Öksürüğe Ne İyi Gelir
 • Fırında Galeta Unlu Sarımsaklı Tavuk
 • Windows 7 başlangıç kurtarma nasıl devre dışı bırakılır
 • Limonlu Kek

 • Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma


  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma

  Rocks. Sınıflandırma