Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin YapısıRusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı
Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

Sivil toplum güvenlik servislerinin herhangi bir eylemitoplum, zorunlu düzenlemeye, yani bu makamın tüm işlevlerinin, haklarının ve görevlerinin yasal düzeyde sabitlenmesine tabidir. Açıkçası, bu gerekliliğe uyulmaması, olası hak ve özgürlüklerin ihlali ile birlikte bireylerin yetkilerini aşan çok zararlı etkilere neden olabilir.

Rusya'daki FSB'nin yasal statüsü belli;bu yapıya yasayı ihlal etmeden görevlerini yerine getirebilecek tüm hakları verir. Federal düzeyde, FSB'nin atanması, hakları, görevleri ve yapısı temel olarak Anayasa, federal yasalar ve federal düzeyde hareket eden diğer eylemler içinde yer almaktadır. Buna ek olarak, bu özel hizmetin faaliyetleri, belirli antlaşmalarla uluslararası düzeyde düzenlenir.

TSKB'nin statüsü ve yapısı,dikkate alınan özel hizmetin, Rusya'nın güvenliğini sağlama görevlerini birlikte çözen birleşik bir organ sistemini temsil ettiğini izleyen Başkan'ın kararnamesine tekabül etmektedir. FSB'nin organları hem federal düzeyde hem de devletin bölgeleri seviyesinde, ayrıca Silahlı Kuvvetler'de ve diğer oluşumlarda temsil edilmektedir.

Rusya Federasyonu FSB'nin yapısı,bu özel hizmetin faaliyetleri Başkan tarafından yönetilmektedir. Aynı zamanda, yönetim, federal düzeyde, icra organının başkanı vasıtasıyla yürütülmekte ve bu pozisyona atanmakta ve başkanlık kararnamesiyle onaylanmaktadır.

FSB doğrudanYetkileri, FSC Yönetmeliklerinde düzenlenmiştir (madde 11). Resmi statüye göre, Rusya bakanıyla federal düzeyde eşit. "Ordunun generali" unvanı tuttuğu mevkiye karşılık gelmektedir.

FSB'nin yapısı, uzmanlaşmış birimlerin varlığına işaret eder:

- federal düzeyde - güvenlik alanındaki yürütme yetkisi;

- Rusya'nın bireysel konuları için bu organın bölümleri ve idareleri;

- Silahlı Kuvvetlerde ve idari organlarda ve aynı zamanda bireysel askeri oluşumlarda güvenlik alanında yürütme yetkisinin özel bölümleri ve idareleri.

Listelenen kurumlar FSB'nin temelini oluşturur. Listelenen alt bölümlere ek olarak yapı şunları içerir:

- Sınır yetkilileri;

- havacılık birimleri;

- diğer güvenlik yetkilileri.

Özel işletmelerin hakkında unutmarandevu, askeri-tıbbi, uzman, eğitim, bilim ve askeri yapı kurumları. FSB'nin yapısı, yukarıdaki nesnelerin çok sayıda kategorisini içerir.

Bölgesel organlara gelince, buradaAynı eğilim federal düzeyde de devam ediyor. Doğrudan bir bölgesel yürütme otoritesine bağlı olan ve Rusya'nın güvenlik sorunları ile bağlantılı olan tüm bölgesel organlar, FSB'nin yapısına dahil edilmiştir.

Sonuç olarak, FSB'nin yapısındaHerhangi bir politik amaç peşinde koşan birimler yaratmak yasaktır. Ayrıca, yasa mevcut düzenleyici çerçevede tanımlanmayan birimlerin oluşturulmasını yasaklamaktadır. FSB'nin tüm faaliyetleri devletin, bireyin ve toplumun güvenliğini sağlamayı ve korumayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, bu özel hizmet Rusya Federasyonu'nun ülkemizin kapsamlı güvenliği için güçlerinin bir parçasıdır. FSB'nin bir parçası olan organlar sistemi, federal kanunun "FSB organları üzerinde" 2. maddesinde belirtilmiştir.

Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin YapısıRusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

Related news

 • Connie Nielsen: biyografi, kariyer, kişisel yaşam
 • Yamaç için egzersizler - bu kolaydır
 • Kayısı Marmelatı Yapımı Videosu
 • Enine flatfoot tedavisi
 • Doğal Sakal Çıkarma Yolları

 • Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı


  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı

  Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Yapısı