Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler 2019

Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler 2019 Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

Rusya'da Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

Seçimleri sürdürmek için ana kurallara dayanarakFederal Meclis tarafından Şubat 2014'te onaylanan Federal Meclisin alt odası, ilgili kuruma milletvekilleri, evrensel, eşit, gizli oy hakkı nedeniyle Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından seçilir. Rusya'da parlamento seçimleri katılım için zorunlu değildir, bir vatandaş aday seçmek için bağımsız olarak karar verebilir.

Rusya Federasyonu Seçim Sisteminin İlkeleri

 1. Rusya'da parlamento seçimleri 450 milletvekili seçilmesini içeriyor.
 2. Söz konusu milletvekili sayısının yarısı, ilke başına 1 vekil olan tek görevli seçim bölgelerinde seçilmiştir.
 3. İkinci kısım ise federal seçim bölgesi tarafından, oy sayısıyla orantılı olarak kişi sayısı prensibinden seçilmektedir.
 4. Seçim sırasında on sekiz yaşını dolduran Rusya Federasyonu vatandaşı, oylamada adayı oylama yapmaktır.
 5. Bir Rusya vatandaşı, oy kullanma zamanında 3 aydan uzun bir süredir ilgili bölgede kayıtlı olması halinde, tek görevli seçim bölgelerinde milletvekili adayı seçme hakkına sahiptir.
 6. Oy hakkı olan bir Rus vatandaş olabilirİlgili vücuda adayların belirlenmesine katılmaya aday listeleri seçimler ve oylama sonuçları kurulmasını gözlemlemek meşru kampanya katılmak için yapmak.
 7. Federal Meclisin alt meclisine seçilme hakkı, yirmi bir yaşına ulaşan bir Rus vatandaş tarafından tutulur.

Milletvekili adayının aday gösterilmesini engelleyen sınırlamalar

 1. Mezara ya da özellikle mezara bağlı bir suç için üstün bir inanç.
 2. Mahkumiyetin 10 yıldan az bir süre önce düşürülmesi halinde, ağır bir şekilde işlenmiş bir suçtan dolayı iptal edilen veya bırakılan bir mahk conmiyet. Özellikle ciddi bir durum söz konusu olduğunda, terim 15 yıla çıkarılır.
 3. Önceki paragraflar hariç, aşırılık yanlısı bir faaliyet için mahkumiyet.
 4. Adayın Rusya Federasyonu dışında bulunan yabancı bankalarda mevduatı, değerleri ve fonları bulunmaktadır.

Aday sadece olayda aday gösterilebilir.İkinci paragrafta belirtilen son tarihlerin, oylama gününden önce sona ermesi durumunda. Buna göre, suçlar yukarıda belirtilen şarttan farklı bir biçimde işlendiyse, seçilme hakkı, adli sicil kaydı geri verildikten hemen sonra vatandaşa geri döner.

Seçim sürecinin aşamaları

 1. Bir oylama günü oluşturun.
 2. Seçmen listelerinin derlenmesi.
 3. Adayların uygun otoriteye aday gösterilmesi ve tescil edilmesi.
 4. Seçim kampanyası ve ajitasyon.
 5. Aslında oylama süreci.
 6. Oylama sonuçlarının sayılması ve yayınlanması.

Seçimlerin tayini

Rusya'da meclis seçimleri - zorunluseçim sürecinin bir parçası. Seçimler, oylama işlemine başlamadan önce yüzüncü ve on doksan gün içinde devletin görevdeki başkanı tarafından atanır. Oylama günü mutlaka Pazar günüdür, bu noktada milletvekillerinin önceki görev süreleri sona erer.

Rusya 2016'da Parlamento Seçimleri

Başkanın randevu kararıOylama beş gün içinde resmi bir kaynak tarafından açıklanmalıdır. Görevdeki cumhurbaşkanının seçimleri zamanında yapmasını onaylamaması durumunda, bu yetki MSK'ya devredilir. Komisyon, konvokasyon süresinin sona erdiği ayın ilk Pazar günü seçimleri atayacaktır. MSK'nın kararı ayrıca, yayın kavramına tabidir, ancak kararın ardından 7 günden daha geç olmamak kaydıyla.

Seçimler Pazar günü Sabbath resmi tatil ilan edilirse veya Pazar günü resmi bir çalışma günü olarak resmi olarak ilan edilirse seçilebilir.

Seçmen listelerinin derlenmesi. Adayların aday gösterilmesi ve tescili

Katılan her siyasi partiSüreç, 2 bölümden oluşan federal bir liste aday gösterilmelidir: federal ve bölgesel (bir kısım eksik olabilir). Federal liste, bölgesel aday gruplarına ayrılmıştır. Bu adaylar için oy kullanma fırsatına sahip olmak için yaratılmıştır. Aynı zamanda, eğer parti Duma'da oturuyorsa, öncelikle tüm adaylar daha fazla oy verdikleri aday olurlar.

Rusya'da parlamento seçimlerinin sonuçları

Federal liste toplanarak derlenmiştir.seçmenlerin imzaları. Parti, MSK'nın bir listesini sunmakta ve kayıt kararını açıklamak üzere komisyonun aldığı 10 gün içerisinde. MSK bir listeyi kaydederse, listede yer alan her aday, kayıtlı bir adayın durumunu alır ve kampanya yapma hakkını kazanır.

Seçim bölgelerinin ve ilçelerinin oluşumu

Rusya Federasyonu topraklarında seçim süreci için225 üye tek bölge oluşturuldu. İlçenin eğitimi ve sınırları, kayıtlı seçmen sayısına göre belirlenir. Her seçim öncesi tek kişilik bölgeler, ülkenin nüfusunun aktif olarak yer değiştirmesi nedeniyle yeniden yaratıldı.

Seçim bölgeleri en fazla 3000 seçmene sahip olacak şekilde yaratıldı. Köle topraklarına kayıtlı olan kişiler, sitenin seçtiği listeler listesine dahil edilir.

Seçim öncesi kampanya

Rusya'daki 2016 parlamento seçimleri, görevdeki cumhurbaşkanının temyizine uygun olarak yeni ajitasyon kurallarını ilan etti.

Rusya'da parlamento seçimleri

Şimdi kamu figürlerinin resmi yasaklandıherhangi bir propaganda malzemesinde. Çünkü dünya pratiği ile çelişiyor. Bu doğaya ait malzemeler, oy kullanma istasyonuna ve kültürel tesislere, tarihi eserlere ve mimari eserlere 50 metre mesafede yerleştirilmemelidir.

Artık adayların televizyon tartışmalarına katılmaları gerekiyor.

oy

Rusya'da parlamento seçimleri demekAtanan günde 8'den akşam 8'e kadar oylama yapılması. Belirtilen durumlarda en fazla 2 saat süre aktarılabilir. 2016'da Rusya'da parlamento seçimleri herhangi bir sektörde hoş görülmedi.

Rusya'da parlamento seçimleri

Özetleme, yayınlama

Saat 20: 00'de yerel saat sayımı başlıyoroylama ilanından sonra oylar komisyon başkanı tarafından sona erdi. Ancak sayımdan önce, komisyon üyeleri mühürlerin ve mühürlerin bütünlüğünü kontrol etmeli, geçersiz oy pusulalarını ve ihlallerini tespit etmelidir. Tüm oyları saydıktan sonra, gözlemcilerin huzurunda bir oy kullanma sonuçları hazırlanmıştır.

Rusya 2016'da Parlamento Seçimleri

Tüm protokoller sayıldıkları CEC'ye gönderilir.Rusya'da parlamento seçimlerinin sonuçları, 3 hafta içinde yayınlanması gereken. Bu prosedüre uymak şarttır.

Rusya 2016'da parlamento seçimlerinin sonuçları

Rusya 2016'da parlamento seçimlerinin sonuçları"Birleşik Rusya" partisinin rakipsiz liderliğini gösterdi. Buna ek olarak, 3 partinin temsilcileri (görev süresinin küçük bir yüzdesini alan partileri saymamakla birlikte), EP'ye ek olarak Duma'ya da ulaştı. Temsil edilen partiler - Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti ve "Adil Rusya" idi.

Rusya'daki seçim süreci, sürekli vurgulanan çok sayıda aşamadan oluşan oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, Rusya'daki parlamento seçimlerinin sonuçları çoğu zaman tahmin edilebilir.

Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler 2019

Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler 2019

Related news

 • Windows bilgisayarında dili nasıl değiştirilir
 • Amfibiler inanılmaz yaratıklardır. Amfibi hayvanlar hakkında ilginç bilgiler
 • Kuzu Pirzola Tarifi
 • El yapımı camlar. Onlar nedir
 • Yoğurt Kaymağından Tereyağ Yapımı Video

 • Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler


  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler

  Rusyada Parlamento Seçimleri: Özellikler ve Prosedürler