Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı 2019

Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı 2019 Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

Günlük haber bülteni, sıradan insanı, dünyanın her köşesindeki şiddet eylemleriyle sürekli olarak korkutuyor. Ve gündelik hayat, kavgalar, çığlıklar ve diğer düşmanlık tezahürleriyle doludur.

Modern toplumdaki saldırganlık kötülük olarak algılanır ve kamusal kınamaya maruz kalır. Bununla birlikte, bireylerin yanı sıra tüm insan gruplarının düşmanca davranışlarına dair birçok örnek vardır.

İnsanlar neden birbirlerini acı çekiyorlar, ne yapıyorlar?kişilerarası ve küresel çatışmaları sebep olur? Bu sorulara hiçbir net bir cevap, ama insan yaşamının farklı yönleriyle saldırganlık olgusunun çalışma sorunu anlamamız için yardımcı olacaktır.

saldırganlık

Saldırganlık nedir?

Dünyada birçok yaklaşım varBu davranışa karşı menşe, içerik ve karşı önlem türlerinin belirlenmesi. Dolayısıyla, bazı psikologlar saldırganlığın içgüdüsel dürtülerle ilişkili doğuştan gelen bir insan kalitesi olduğuna inanırlar. Diğerleri ise bu kavramı bir birey tarafından engellenme zorunluluğuyla (hayal kırıklığı) ilişkilendirirken, diğerleri bunu geçmiş deneyimler temelinde ortaya çıkan bir kişinin sosyal öğrenmesinin bir tezahürü olarak algılar.

Böylece, kişiliğin bu tür bir tezahürüdiğer bireylerde fiziksel ve psikolojik zarara ve rahatsızlığa neden olan kasıtlı bir davranışdır.

Psikolojide ve günlük hayatta saldırganlık,genellikle öfke, öfke, öfke ile ilişkilidir, bu çok olumsuz duygular. Aslında, düşmanlık sakin, soğukkanlı bir halde ortaya çıkabilir. Bu tür davranışlar olumsuz tutumlardan (zarar verme veya suçlama isteği) ya da motivasyondan kaynaklanabilir. Birçok uzmana göre, saldırgan davranış için zorunlu bir koşul, başka bir kişiye odaklanması olmalıdır. Yani, duvardaki yumruklar ve bulaşıkları yıkmak düşmanca ve etkileyici davranışların tezahürleri. Ancak kontrolsüz olumsuz duyguların salgınları daha sonra canlı varlıklara yönlendirilebilir.

saldırganlık tanımı

Tarihsel yaklaşımlar

Saldırganlık tanımı çeşitli yaklaşımlarla sağlanır. Ana olanlar:

 1. Normatif yaklaşım. Yasa dışı eylemlere ve genel kabul görmüş normların ihlaline özellikle dikkat edilir. Agresif, 2 temel koşulu içeren bir davranış olarak kabul edilir: mağdur için feci sonuçlar ve aynı zamanda davranış normlarını ihlal etti.
 2. Derinlik-psikolojik yaklaşım. Saldırganlığın içgüdüsel doğası onaylanmıştır. Herhangi bir kişinin davranışının devredilemeyen içsel bir özelliği.
 3. Hedefli yaklaşım. Amaçlanan davranış açısından düşmanca davranışı araştırır. Bu doğrultuda, saldırganlık, yaşamsal kaynakların ve bölgelerin kendini kanıtlaması, evrimi, uyarlanması ve sahiplenilmesi için bir araçtır.
 4. Verimli yaklaşım Bu tür davranışların sonuçlarını vurgular.
 5. Amaçlı yaklaşım. Kendisini bu tür eylemlere yönlendiren düşmanlık konusundaki motivasyonlarını değerlendirir.
 6. Duygusal yaklaşım. Saldırganın davranış ve motivasyonunun psiko-duygusal yönünü ortaya çıkarır.
 7. Çok boyutlu yaklaşım, bireysel yazarın bakış açısından en önemli olan derin bir çalışma ile tüm saldırganlık faktörlerinin analizini içerir.

Bunun tanımına çok sayıda yaklaşımpsikolojik fenomen kapsamlı bir tanım vermez. "Saldırganlık" kavramı çok geniş ve çok yönlüdür. Saldırganlık türleri çok çeşitlidir. Ama yine de nedenleri anlamak ve zamanımızın bu ciddi sorunu ile mücadele etmek için yollar geliştirmek için onları anlamak ve sınıflandırmak gereklidir.

Saldırganlık. Saldırganlık türleri

Saldırganlık türlerinin birleşik sınıflandırılması ve nedenleriyaratmak oldukça zor. Bununla birlikte, dünya uygulamalarında tanımı, beş bileşen içeren Amerikan psikologları A. Bass ve A. Darki'nin yöntemine göre sıklıkla kullanılmaktadır:

saldırganlık saldırganlık türleri

 1. Fiziksel saldırganlık - fiziksel etki başka bir kişiye uygulanır.
 2. Dolaylı saldırganlık - gizli bir şekilde gerçekleşir(kabadayı şakalaştırmak, dedikodunun yaratılması) ya da belirli bir kişiye yönelik değildir (nedensiz ağlar, ayakları ile ezilmeler, öfkenin öfkesinin diğer tezahürleri).
 3. Tahriş - dışsal uyaranlara artan uyarılabilirlik, bu da genellikle olumsuz duyguların artmasına yol açar.
 4. Sözel saldırganlık, olumsuz duyguların sözlü tepkiler (çığlık, çığlık, küfür, tehdit, vb.) Yoluyla ortaya çıkmasıdır.
 5. Negativizm, yerleşik yasalara ve geleneklere karşı kendini pasif ve aktif bir mücadele biçiminde ortaya koyabilen bir muhalif davranıştır.

Sözlü reaksiyon türleri

A. Bassu'ya göre sözel formdaki saldırganlığın tezahürü üç ana tipe ayrılmıştır:

 1. Reddetme “gitme” türü ve daha kaba formlar üzerine inşa edilen bir tepkidir.
 2. Düşmanca sözler - "varlığınız beni rahatsız eder" ilkesiyle şekillenir.
 3. Eleştiri - saldırganlık özellikle bir kişiye değil, kişisel eşyalarına, işine, kıyafetlerine vb.

Psikologlar diğer formları da ayırt ederdüşmanlık. Böylece, H. Hekhausen'e göre, bir enstrümantal ve düşmanca saldırganlık vardır. Düşman kendi içinde bir amaçtır ve başka bir kişiye anında zarar verir. Enstrümental aynı - herhangi bir amaca ulaşmada bir ara fenomen (örneğin gasp).

saldırganlık nöbetleri

Tezahür şekilleri

Saldırganlık şekilleri çok çeşitli olabilir ve aşağıdaki eylem türlerine ayrılabilir:

 • negatif (yıkıcı) - pozitif (yapıcı);
 • açık (açık saldırganlık) - gizli (gizli);
 • Doğrudan (doğrudan nesneye yönlendirilir) - dolaylı (diğer kanallardan etkilenir);
 • ego-synthonic (kişinin kendisi tarafından kabul edilir) - ego-distonik ("Ben" ler tarafından kınanırlar);
 • fiziksel (fiziksel bir nesneye karşı şiddet) - sözel (saldırı sözleri);
 • düşmanca (saldırganlığın hedefi hemen zarardır) - araçsal (düşmanlık sadece başka bir hedefe ulaşmak için bir araçtır).

Günlük hayatta en yaygın olanısaldırganlığın tezahürleri ses, skandal, hakaret, zorlama, fiziksel etki, silah kullanımıdır. Gizli formlar, kötü niyetli eylemsizliği, temastan kaçınmayı, kendilerine intihar etmek için kendilerine zarar vermeyi içerir.

Saldırganlık tarafından kimler hedef alınabilir?

Saldırganlık saldırılarına yönlendirilebilir:

 • sadece yakın insanları - yalnızca aile üyeleri (veya bir üye), diğerlerinin olağan davranışlarıyla saldırılır;
 • Aile çevresinden değil insanlar - öğretmenler, sınıf arkadaşları, doktorlar, vb.
 • Kendisi, hem kendi bedeninde hem de kişiliğinde, yeme, reddetme, tırnak ısırma vb. reddetme şeklinde gerçekleşir;
 • hayvanlar, böcekler, kuşlar, vb.
 • Fiziksel nesneleri geçersiz kılma - mülke zarar verme şeklinde, yenilmez nesneleri yemek;
 • sembolik nesneler - agresif bilgisayar oyunları ile hayranlık, silah toplama vb.

saldırganlık seviyesi

Agresif davranışların nedenleri

İnsanın düşmanlığının nedenleri de çeşitlidir ve profesyonel psikologlar arasında tartışmalara neden olur.

Biyolojik teorinin taraftarları, saldırganlığın şu görüşe sahip olduğunu düşünüyor:

 • kendini koruma içgüdü ile ilişkili doğuştan gelen insan tepkisi (saldırı en iyi savunmadır);
 • Bölge ve kaynaklar için mücadelenin bir sonucu olarak ortaya çıkan davranış (kişisel ve profesyonel alanlarda rekabet);
 • sinir sistemi tipi (dengesiz) ile birlikte elde edilen kalıtsal özellik;
 • hormonal bozuklukların sonucu (aşırı testosteron veya adrenalin);
 • psikotropik maddelerin (alkol, nikotin, ilaçlar) kullanımının sonucu.

Sosyobiyolojik yaklaşıma göre, insanlarbenzer genler, kendi kendini kurban etme yoluyla bile birbirlerinin hayatta kalmasına katkıda bulunurlar. Aynı zamanda, onlardan çok farklı ve az sayıda ortak genleri olan bireylere karşı saldırganlık gösterirler. Bu sosyal, ulusal, dini ve profesyonel grupların temsilcileri arasındaki çatışmayı açıklar.

Psikososyal teori ortakları saldırganlığı bir kişinin yaşam kalitesiyle artırdı. Durumunun kötüsü (yeterli uyku, aç, yaşamdan memnun değil), o yüzden daha düşman.

Saldırganlık seviyesini etkileyen faktörler

Sosyal teoriye göre, saldırganlık, yaşam boyu kazanılmış bir kişinin mülkiyetidir. Ve aşağıdaki faktörlerin arka planında gelişir:

 • işlevsiz aileler (ebeveynler arasında sık sık kavgalar, çocuklara fiziksel maruziyet, ebeveynlerin ilgisiz olması);
 • Televizyonda ve diğer medyada şiddetin günlük gösterimi ve propagandası.

Psikologlar ayrıca insan saldırganlık faktörlerini bu tür kişisel özelliklerle yakından bağlantılılar:

 • baskın davranış stili;
 • artan kaygı;
 • diğer bireylerin eylemlerine karşı düşmanlığı tanımlama eğilimi;
 • artmış ya da tersine, kendi kendini kontrol altına almamış;
 • düşük benlik saygısı ve kişinin kendi haysiyetinin sık ihlali;
 • yaratıcı da dahil olmak üzere tam kapasite eksikliği.

saldırganlık faktörleri

Saldırgan ile nasıl davranılır?

Saldırganlık genellikle yıkımı amaçlayan bir eylemdir. Bu nedenle, olumsuz düşüncelere sahip bir bireyle bazı temel davranış kurallarını hatırlamak gerekir:

 1. Bir kişi güçlü bir psikolojik durumundaysauyarma ve problem önemsizdir, konuşmayı başka bir konuya çevirmeye çalışın, tartışma zamanını erteleyin, yani, uyaran-konuşmadan uzaklaşın.
 2. Karşılıklı anlaşmayı olumlu yönde etkiler, çatışmanın tarafları sorunu dışsal olarak görüyorsa, tarafsız bir görüş.
 3. Saldırganı anlamaya çalışmak gerekiyor. Sebep size bağlıysa, ortadan kaldırmak için olası önlemleri alın.
 4. Saldırganlara sempati ve anlayış göstermek bazen yararlıdır.
 5. Kendisinin gerçekten doğru olduğu noktalarda da ona yardımcı olur.

Saldırganın hangi türe ait olduğunu belirleme

Düşmanlıkla mücadele için özel yöntemler doğrudan saldırganın kişiliğine bağlıdır:

 1. "Tank" yazın. Çatışma durumunda dolaşan çok kaba ve açık insanlar. Eğer sorun çok önemli değilse, vericiyi vermek veya adapte etmek daha iyidir; Onun doğruluğunu sorgulayamazsınız, kendi görüşü duygu olmadan ifade edilmelidir, çünkü sakin genellikle böyle bir kişinin öfkesini bastırır.
 2. "Bomb" yazın. Bu konular doğa tarafından kötülük değildir, ancak çocuklar gibi alev alabilirler. Bir düşmanlık patlamasıyla, böyle bir insanın duygularını bırakması, onu sakinleştirmesi ve normal olarak daha fazla iletişim kurması gerekir; çünkü bu, kötülükten ve sık sık saldırganın iradesine karşı gelmez.
 3. "Keskin nişancı" yazın. Gerçek gücün yokluğunda entrika yoluyla anlaşmazlıklar yaratır. Sahne arkası oyunlarının suçlu kanıtlarını göstermek ve daha sonra bu konuya bir çözüm aramak önemlidir.
 4. "Bağırmak" türü. Bu insanlar dünyadaki her şeyi, gerçek problemlerden hayali olanlara eleştiriyorlar. Duyulmak istiyorlar. Saldırgan böyle bir planla temas ettiğinde, onun ruhunu dökmesine izin vermek, görüşüyle ​​hemfikir olmak ve konuşmayı değiştirmeye çalışmak gerekir. Bu konuya döndüğünüzde, dikkatini sorundan çözüme geçirmelisiniz.
 5. «Perochinny bıçağı» yazın. Böyle insanlar çoğu zaman yardım almaya hazırlar, birçok soruya katılırlar. Ancak, bu sadece kelimelerle olur, ancak pratikte bunun tam tersidir. Onlarla uğraşırken, sizin için tam olarak gerçeği üzerinde ısrar etmelisiniz.

modern toplumda saldırganlık

İletişimden sonra rahatsızlıktan nasıl kurtulur?

Bugünün dünyasında, insanlar oldukça yüksek bir saldırganlık seviyesine sahiptir. Bu, diğer insanların saldırılarına ve kendi psiko-duygusal durumlarının kontrolüne uygun bir karşılık verme ihtiyacını ima eder.

Düşmanca tepki sırasında,derin bir nefes, on'a kadar sayın, bu da anlık duygular patlamasıyla soyutlaşmanızı ve duruma rasyonel bir bakış atmanızı sağlar. Ayrıca yararlı, rakibe olumsuz duygularını anlatıyor. Eğer tüm bunlar yardımcı olmadıysa, sınıflardan birinin yardımıyla aşırı bir öfke atabilirsiniz:

 • spor, yoga veya aktif açık hava oyunları;
 • doğada piknik;
 • karaoke barda veya diskoda dinlenin;
 • evde genel temizlik (yeniden düzenleme ile bile mümkündür);
 • tüm negatifleri kağıda yazıp sonra imha etmek (yırtılmış veya yanmış olmalı);
 • yemekleri ya da sadece bir yastık yenebilir (bu seçenek çok daha ucuz);
 • en yakın ve en önemlisi insanları anlatan sohbet;
 • Ağlamak aynı zamanda somut bir duygusal duyarsızlık verir;
 • Sonunda, en sevdiğin şeyi yapabilirsin, şüphesiz ruhlarını yükselteceksin.

Daha ciddi durumlarda, bir kişiolumsuz duygularla baş edebilir. O zaman bir psikoterapist veya bir psikologla görüşmelisiniz. Uzman, böyle bir durumun nedenlerini tanımlamaya, her bir vakada saldırganlık tanımlamasına ve bu sorunu çözmek için bireysel yöntemler bulmaya yardımcı olacaktır.

Çocuk saldırganlığının nedenleri

Önlenemeyen çok önemli bir özellikdikkat, genç saldırganlıktır. Ebeveynler, bu davranışa neyin sebep olduğunu anlamak için çok önemlidir, çünkü çocuğun tepkilerini daha fazla ayarlamak için bir fırsat sağlayacaktır. Çocuk düşmanlığı yetişkin yaşamına benzer sebeplere sahiptir, fakat aynı zamanda bazı özellikleri vardır. Ana aittir:

 • bir şey almak arzusu;
 • egemenlik arzusu;
 • diğer çocukların dikkatini çekmek;
 • kendine güven;
 • koruyucu reaksiyon;
 • başkalarının aşağılanması yoluyla üstünlük duygusu kazanmak;
 • intikam.

Ergenlerin agresif davranışları yarıyaVakaların çoğalması, yetişme, yetersiz ya da aşırı etki, bir çocuğu anlamadaki isteksizlik ya da zamanın kısıtlı olması gibi yanlış hesaplamaların sonucudur. Böyle bir karakter, dezavantajlı ailelerin yanı sıra otoriter bir ebeveyn etkisi ile oluşur.

Adolesanlarda saldırganlık, bazı psikolojik faktörler olduğunda da ortaya çıkar:

 • Düşük zeka ve iletişim becerileri;
 • Oyun aktivitesinin primitivizmi;
 • zayıf kendini kontrol becerileri;
 • akranlarla problemler;
 • düşük benlik saygısı.

Saldırganlık tarafından bırakılan saldırganlıkGelecekte çocuk açık çatışma ve yetişkinlikte bile antisosyal davranışlara dönüşebilir. Çocuk psikolojisi bir yetişkin olarak, düşmanlık hemen hemen aynı türde ayırır. Bu nedenle, yetişkinlerle davadan bazı farklılıklar vardır buna karşı mücadele, üzerinde daha ayrıntılı bir odak.

ergenlerin agresif davranışları

Çocukta saldırganlıkla nasıl baş edilir?

Eğitimde en önemli kural kişisel bir örneğe uyulmasıdır. Çocuk asla kendi eylemlerine katılmayan ebeveynlerin taleplerine tepki göstermeyecektir.

Saldırganlığa tepki hemen olmamalıve zalimce. Çocuğun öfkesini ötekilerden koparacak, gerçek duygularını anne babasından saklayacak. Fakat hiç bir eşleşme olmamalı, çünkü çocuklar ebeveynlerinden çok güvensiz hissediyorlar.

Adolesanların agresif davranışları gerektirirZamanında önleme, yani güvenilir ve hayırsever ilişkilerin sistematik ve kontrollü oluşumu. Anne-babanın gücünde ve zayıflığında sadece durumu ağırlaştırır, sadece samimiyet ve güven gerçekten işe yarayacaktır.

Saldırganlığa karşı mücadelede belirli adımlara, çocuk aşağıdakileri içerebilir:

 1. Kendini kontrol etmeyi öğretmek.
 2. Çatışma durumlarında davranış becerilerini geliştirmek.
 3. Çocuğa, olumsuz duyguları uygun bir biçimde ifade etmesini öğretin.
 4. Onu diğer insanlarla anlamaya ve empati kurmaya teşvik edin.
Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı 2019

Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı 2019

Related news

 • Kızamıkçık Hastalığı Nedir Nasıl Bulaşır
 • Karnabahar Pane ve Ballı Hardallı Sos
 • Erişteli Bezelye Çorbası Tarifi
 • BIOS üzerinden işlemciyi tek başına overclocklamak
 • Kendine Değer Veren Bir Kadının Yapması Gereken 9 Şey

 • Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı


  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı

  Saldırganlık ... Saldırı: saldırganlık türleri. Ergenlerin saldırgan davranışı