Satış zararları: kayıt, muhasebeSatış zararları: kayıt, muhasebe
Satış zararları: kayıt, muhasebe

Satış zararları: kayıt, muhasebe

Toptan satışla uğraşan kuruluşlarTicaret, depolardaki ürünlerin stoklarını depolar. Eskimiş mallardan periyodik olarak kurtulmak gerekir. Maliyetin altında bir fiyattan yazılabilir veya satılabilirler. İşletmeler ayrıca, ekipmanı bilançonun altında olan anlaşmalı bir maliyetle satabilirler. Bu gibi durumlarda, işletim sistemini satma zararı nasıl yazılır?

mevzuat

Satıştan kaynaklanan zararlarteçhizat, vergi mükellefi tarafından gelir vergisi giderlerinin bir parçası olarak kabul edilir (Rusya Federasyonu Vergi Kanununun 268. Maddesi). Diğer giderlere dahil edilir ve kalan faydalı ömür boyunca eşit parçalarda yazılır.

satış ilanından kaynaklanan kayıplar

Satışta bilgi görüntülemek için BU'daİşletim sistemi, 91 "Diğer gelir ve giderler" in yanı sıra "Ekipmanların Elden Çıkarılması" alt hesapını kullanmaktadır. ДТ tarihinde, yazılı kaynak nesnenin maliyeti КТ - birikmiş amortisman olarak gösterilir. Bertaraftan sonra kalan değer 91 hesabına yazılır.

İşletim sistemi kayıplı satış: gönderme

 • DT01 alt hesabı "Bertaraf" KT01 alt hesabı "kullanımdaki işletim sistemi" - nesnenin başlangıç ​​maliyeti yazılmıştır.
 • ДТ02 КТ01 alt hesabı "Bertaraf" - tahakkuk eden değer kaybı yazılmıştır.
 • DT91 alt hesabı "Diğer masraflar" KT01 alt hesabı "Bertaraf" - kalan değer yazılmıştır.
 • DT62 (76) KT91 "Diğer gelirler" - anlaşılmış fiyata satılan ekipman.
 • ДТ91 "Diğer masraflar" КТ68 - KDV eklendi.
 • DT50 (51) KT62 (76) - ödeme geldi.
 • ДТ99 КТ91 - finansal sonuç yansıtıldı.

BU'da ekipmanın satışından kaynaklanan zarar miktarıTamamen örgütün nihai mali sonucunu belirleyen içeriyordu. raporlama dönemi için kayıp OU miktarı kısmen yansıtılır ve BU'da - tam olarak, yani vergi farklar vardır. Böylece, söz konusu kayıtlarına ek olarak bu tür kablo oluşturmak için gereken:

- Satış anında: ДТ09 КТ68 - vergi varlığı yansıtılır;

- aylık: ДТ68 КТ09 - vergi varlığı kısmen geri ödendi.

eşekarısı satışı kaybı

1C

Ekipman uygulanması için programa yansıtılırhesap 91. Kayıtlar, "İşletim Sisteminin Devri" dokümanı tarafından oluşturulur. Finansal sonuç, her bir nesne için 90.01.1 ve 90.02.1 CT'lerinin miktarları karşılaştırılarak tahmin edilir.

NU sekmesindeki "Operation (BU ve OU)" belgesinde satış kayıplarını göstermelisiniz. İlanlar: КТ91.09 ДТ97.03. Geçici farklar KT91.02.П ДТ97.03 girişinde gösterilmiştir.

Bir sonraki adım "Gelecek dönemlerin masrafları" dizinini doldurmaktır:

 • Tip BPO - amortismana tabi nesnenin gerçekleştirilmesi.
 • Giderlerin tanınması - aylara göre.
 • Kayıp miktarı.
 • Yüklemenin başlangıcı - geçerli olanı takip eden ayın 01 günü.
 • Yazma işleminin sonu, nesnenin tam olarak yazılacağı ayın 30 (31) günüdür.
 • Hesap: 91.02.
 • Subcontom BU (NU) - "İşletim Sisteminin uygulanmasından sonra en iyi sonuçlar" makalesi.

Daha sonra, ay için düzenleyici belgeler yapılmalıdır: finansal sonuçların belirlenmesi, UÖP'nin hesaplanması.

Menkul kıymetlerin uygulanması

Vergi matrahını belirleme prosedürü Art. Vergi Kanununun 214. Burada açıklanan hükümler, CB'nin gerçekleştirilmesi, takası, dönüştürülmesi ve geri ödenmesi işlemlerine uygulanabilir.

Kârın nasıl hesaplandığını, satışların kaybını düşünün. formül:

Rezultatat = satış gelirleri - maliyetler.

Gelir, sertifikalarla ayrı olarak muhasebeleştirilir.Piyasada işlem gören ve listede görünmeyen ancak Merkez Bankası tarafından belirlenen şartları karşılayanlar. Vergi Koduna göre, alındığı tarih tanınır:

 • Nakit olarak, fonlar, mütevelli veya Merkez Bankası nezdinde aracılık hesabına aktarılır.
 • Ayni - gelir transfer günü. Genellikle bu tür işlemlerde, bazı sertifikalar başkaları için değiştirilir.

hisselerin satış zararı

Mali sonucu hesaplarken, bu tür harcamalar dikkate alınır:

 • Sözleşme kapsamında ödenen ihraççıya aktarılan miktarlar;
 • menkul kıymetler piyasasının profesyonel katılımcılarının hizmetleri için ödeme;
 • Bir ek ücret, birimi satın alırken veya kullanırken parasal fon tarafından ödenen indirim;
 • değişim ücreti;
 • ödenen vergiler;
 • kayıt memurlarının hizmetleri için ödeme;
 • Merkez Bankası ile işlem yapmak amacıyla alınan krediler için sahibi tarafından ödenen tutarlar;
 • sertifikaların satın alınmasıyla ilişkili diğer maliyetler.

Vergi mükellefinin Merkez Bankasını değiştirmesi durumunda, sadece ilk sertifikalar için ödenen tutarlar gelir kaydedilir. Bütün masraflar belgelenmelidir.

Satışlardan elde edilen kar, zarar nasıl? Gönderiler aşağıdaki gibidir:

 • DT76 KT91-1 - Başka bir kuruluşun hisselerinin satışından pozitif bir mali sonuç elde edildi;
 • DT91-2 KT58-1 (76) - Merkez Bankası'nın değeri ve devralınmasıyla ilgili maliyetler yazılmıştır.

örnekler

2014 yılında şirket, menkul kıymetleri satış ve satın alma sözleşmeleri kapsamında satmıştır:

 • 01.04 - 10 bin adet satıldı. 1,5 milyon ruble;
 • Piyasada işlem görmeyen 25.04 - 50 adet 50 bin ruble satıldı.

İlk menkul kıymetlerin depolanması için toplam harcama tutarı 1,3 milyon ruble, ikincisi ise 55 bin ruble olmuştur. Finansal sonuç ayrı ayrı hesaplanır.

1. 1,5 - 1,3 = 0,2 bin ruble.

2. 50 - 55 = - 0.5 bin ruble.

Yani, kuruluş piyasada işlem görmeyen hisselerin satışından bir kayıp aldı.

Özellikler

Vergileri hesaplama tabanı,Merkez Bankası'nın uygulanması. Aynı zamanda, raporlama dönemi içinde devredilemez sertifikalar üzerinde işlemler yapılmışsa, bunlardan elde edilen kar, benzer menkul kıymetlere sahip diğer işlemler için alınan zarardan düşürülür.

satış formunda kar kaybı

2015 yılında 2 adet alım-satım işlemi yapılmıştır.sertifikalar piyasada işlem görmez. Biri 300 bin ruble kar elde etti ve ikincisi - 25 bin ruble kaybı. Bu durumda, vergi hesaplamanın temeli kümülatif mali sonuç olacaktır: 300 - 25 = 275 bin ruble.

Faturaların sirkülasyonu

Bu tür menkul kıymetlerle yapılan işlemlerin finansal sonucuyukarıda belirtilen şekilde belirlenir: satış hasılatından, tüm maliyetlerin toplamı düşülür. Vergi Kanununa göre, önceki dönemde alınan senet ve diğer menkul kıymetlerin satışından doğan zarar, cari dönemde benzer sertifikaya sahip işlemlerin vergi matrahını indirebilir. Bundan yola çıkarak, ana faaliyet kârının Merkez Bankası ile olan işlemlerden kaynaklanan olumsuz bir finansal sonuç ile azaltılamayacağı görülmektedir.

Faturalar, önceden ödeme için sunulabilir. Merkez Bankası ile yapılan işlemler gibi finansal sonuçların dikkate alınması için, faturaların Merkez Bankası olarak satın alınması gerekmektedir. Yani, paranın satın alınması ve satılması gerçeğini teyit eden bir belge bulunmalıdır.

Fatura ödeme aracı olarak alındıysaitfa için operasyonların mali sonucu mevcut değildir. Organizasyonlar, bu tür işlemler için vergilendirilebilir temeli ayrı ayrı hesaplayamaz ve iskonto tutarını zararlara bağlayamaz.

tazminat

Rusya Federasyonu Vergi Yasası bireylerePiyasada işlem gören menkul kıymetler için negatif bir mali sonucu aşağıdaki vergi dönemlerine transfer etme olasılığı. Operasyonel kayıplar, kişisel gelir vergisi hesaplanması için temelleri azaltır. Cari yılda dikkate alınmayan tutarlar, bir veya bir veya iki yılda bir sonraki yıla devredilebilir. Aynı rakam dokuz kez azaltılabilir.

bir fatura satışı kaybı

Zararda satış malzemeleri

Ahlaki olarak eskimiş olan depolarda kalır,Yazma veya satışa tabidir. İkinci durumda ise, satış fiyatı muhtemelen satın alma daha az olacaktır. Ortaya çıkan zarar, satıştan elde edilen gelir vergisi hasılatını oluşturmaktadır - satış geliri bir parçası olarak ve maliyetlerin üretim maliyetine yansıtılır (Vergi Kanununun 268.). işlem fiyatı birine veya benzer malların piyasa değerinin diğer tarafında sapmak% 20'den fazla olacaksa, vergi ek NPP ve cezaları değerlendirilebilir.

İşletme faaliyetleri

Olağan istihdam türlerinin mali sonuçlarını göstermek için 90 "Satış" hesabı sağlanır. Buna göre, aşağıdaki gibi alt hesaplar oluşturulur:

 • 90.01 - Satış gelirleri.
 • 90.02 - Maliyet fiyatı.
 • 90.07 - Uygulama giderleri.
 • 90.09 - "Satışlardan elde edilen kar / zarar".

örnek

Bir ay boyunca işletme 900 bin ruble aldı. ovun. gelir olarak Satılan malların maliyeti 790 bin ruble. Satış giderleri - 68 bin ruble. Kâr, satış kayıplarını hesaplayın. kablolama:

 • ДТ50 КТ90.01 - 900 000 - gelir alındı.
 • ДТ90.02 КТ41 - 790 000 - Mal bedeli dikkate alınır.
 • ДТ90.07 КТ44 - 68 000 - harcamalar yazılmıştır.

Finansal sonuç:

 • ДТ90.01 КТ 90.09 - 900 000
 • ДТ90.09 КТ90.02 - 790 000
 • ДТ90.09 КТ90.07 - 68.000

Hesap bakiyesi 90.09: 900 - (790 + 68) = 42 000'dir.

Raporlama dönemi sonunda şirket kar elde etti.

RP'ler CT'den daha büyük olsaydı, hesap gönderilerek kapatılırdı:

ДТ99 КТ 90.09 - kayıp tanınıyor.

Satışlarda 90 09 kar kaybı

Emtia ödenekleri

Bazen ürünler için fiyatlar fatura döneminin ortasında değişir. Tüm mallar için aynı yüzde şeklinde ticari marka artışının bir örneğini düşünün.

formül:

 • Brüt gelir = Ciro * Arttır / 100.
 • Eklenti = Ticari markalama (%) / (100 + Ticari markalama (%)).

LLC'de, 41 den 01'e kadar olan malların dengesi.07 12.5 bin ruble oldu. 01.07 (43 hesap) ticari marjı 3.1 bin ruble oldu. Temmuz ayında üretim 37 bin ruble olarak satın alındı. KDV'siz. Tüm mallar için bir işlem eki eklendi -% 35. Firma, 51 bin ruble tutarında gelir elde etti. (KDV dahil - 7.78 bin ruble). Satış maliyetleri - 5 bin ruble.

Ticari marka tutarı şuydu:

- Yeni ürünler için: 37.000 x% 35 = 12,950 ruble.

- satılan ürünler için:% 35 / (% 100 +% 35) =% 25,93.

Brüt gelir: 51 x 0.2593 / 100 = 13 222 ruble.

BU'daki karları, satışlardan kaynaklanan kayıpları göstereceğiz. kablolama:

 • ДТ50 КТ 90-1 - 51 000 - gelir yansıtılıyor.
 • ДТ90-3 КТ68 - 7780 - KDV.
 • ДТ90-2 КТ42 - 13 222 - işaretin miktarı yazılır.
 • ДТ90-2 КТ41 - 51 000 - satışların maliyeti kesildi.
 • ДТ90-2 КТ44 - 5000 - satılık giderler kabul edilir.
 • ДТ90-9 КТ99 - toplamdaki kar alınır: 51 000 - 7780 - (-13 222) - 51 000 - 5000 = 442 rbl.

kayıt kaybı ile eşekarısı satışı

Her bir mal grubuna ayrı bir prim tahsis edildiğinde de durumlar vardır. Daha sonra brüt gelirin hesaplanması için formül:

VD = (Ciro (1) x Ekstra ücret + ... + Ciro (n) x Artış) / 100

Malın bakiyesi ayda 16.800 ruble. Ürünler 33.2 bin ruble olarak alındı. Malın geri kalanı için mal marjı% 39, yeni varış için% 26'dır. Satış gelirleri - 50 000 ruble. (KDV dahil - 7627 ruble). Satış maliyetleri - 3000 ruble.

Ticari markayı hesaplıyoruz:

- ilk mal grubu için: 39 / (100 + 39) =% 28.06;
- ikinci mal grubu için: 26 / (100 + 26) =% 20.64.

Ay için brüt gelir şöyle olacak:

16.8 x 0.2806 + 33.2 x 0.2064) / 100 = 11 564 ruble.

Bu verileri BU’da gösteririz:

 • ДТ50 КТ90-1 - 50000 - gelir yansıtılıyor.
 • ДТ90-3 КТ68 - 7627 - KDV dahildir.
 • ДТ90-2 КТ42 - 11564 - işlem için ek ücret alınır.
 • ДТ90-2 КТ41 - 50000 - satışların maliyeti kesildi.
 • ДТ90-2 КТ44 - 3000 - masraflar dikkate alınır.
 • ДТ90-9 КТ99 - Satıştan kar: 50 000 - 7627- (-11 564) - 50 000 - 3000 = 937 ruble.

NPP'yi hesaplamak için satın alma fiyatını bilmeniz gerekir.mallar. Ticaret marjı miktarına göre hesaplanır. Ancak, vergi ve muhasebe hesaplamalarının sonuçları farklılık gösterebilir. Örneğin, muhasebe kurumunda kredinin kullanımına olan ilgi, üretim maliyetinde dikkate alınır ve NÜ - işletme dışı giderlere dahil edilir.

Satış zararları: kayıt, muhasebeSatış zararları: kayıt, muhasebe

Related news

 • Acukalı çörek nasıl yapılır ile Etiketlenen Konular
 • Vektörel kartvizit örnekleri indir
 • Noofen: doktorların yorumları, analogları ve kullanım talimatları
 • Bir odun lambası nedir: kullanım endikasyonları
 • Disk çıkıntı - intervertebral disklerin patolojisi

 • Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe


  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe

  Satış zararları: kayıt, muhasebe