Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 2019

Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 2019
16.09.2019

Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 48

Sivil davaların şartları nelerdir? Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi

Genel bir kural olarak, değerlendirme şartlarıGenel yargı alanlarındaki mahkeme davaları, ilgili başvurunun alındığı tarihten itibaren iki aydan fazla olmamalıdır. Burada istisnalar da var. Örneğin, işyerinde eski haline getirme vakaları ve nafaka talepleri en geç bir aydan daha uzun süre dikkate alınmalıdır.

Zaman periyodu

hukuk davalarının şartları

Sorunun daha hızlı ve ayrıntılı çözümü içinMahkemeye sunulan ÇKP'nin uygulanması, hukuk davasının belirli dönemlerini ele alır ve bu da iddianın içeriğine bağlıdır.

Bu süre değişmez,çünkü davanın çözümünün karmaşıklığına bağlı olarak, yargıç kararın zaman sınırını artırabilir. Ayrıca, davacı taleplerini artırdığında veya değiştirdiğinde de bu geçerlidir. Ayrıca, mahkemenin tarafların sunduğu delilleri ve tanıkların ifadelerini ayrıntılı olarak incelemesi için ek süre gereklidir. Yine de, bir sivil davanın değerlendirilmesi şartları, tabii ki, Rusya Federasyonu'nun ÇKP'si aksini belirtmedikçe, kanunun koyduğu sınırların ötesine geçmemelidir. Bu nedenle, toplam süre burada iki aya kadar. Bu, tüm belgeleri dikkatlice incelemek ve üretim için başvuruyu kabul etmek için yeterlidir.

Yine de, sivil düşüncenin şartlarıBarışın adaleti ile ilgili işler sadece bir ay ile sınırlıdır. Aynı kural, işyerinde işyerinde eski haline getirme ve nafaka iadesi sorunlarının çözümü için de geçerlidir.

Kısaltılmış terimler

Bir davada bir mahkeme temyizini değerlendirmek için terim

Her başvuru yargı makamına sunulurdetaylı çalışma için gerekli olan belirli bir süre sonrasında üretime kabul edilir ve kabul edilir. Belge doğru olarak verilmişse, davacıya iade edilmeksizin üretim için kabul edilecektir.

Mahkemede hukuk davalarının değerlendirilmesi şartlarıÇKP'ye kayıtlı olup, nafakaların geri alınması ve geri kazanılması ile ilgili sorunları çözmek için bir aydan fazla bir zaman geçmediğini belirtmektedir. Aynı kural, benimsenen başvurunun üretim için alındığı andan itibaren en geç son başvuru tarihine kadar sivil davaları inceleyen ve çözen hakimler için de geçerlidir. Burada istisnalar da var. Bir bölge mahkemesinde bir hukuk davasının değerlendirilmesi için süre iki ay kadardır. Bununla birlikte, kamu hukuksal ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için gereken süre, kendi sınırlamalarına sahiptir.

Böylece, normatif eylemleri zorlamak için başvurularbir ay içinde göz önünde bulundurulmalı ve yetkililerin eylemleriyle ilgili şikayetler - on gün boyunca. Bir psikiyatri hastanesinde bir kişinin zorla hastaneye yatırılmasıyla ilgili sorular, bir hukuk davası başlatıldıktan sonra en geç bir hafta içinde çözülmelidir. Bir kişiyi incelemek için bu kurumun doktora başvurusu, bir yargı makamına sunulduğu tarihten itibaren en fazla üç gün olarak kabul edilir.

Şikayet

Hukuk davalarında temyiz için zaman

Vatandaşların bu hakkıiçeriği Şikayet, haklarının ihlal edildiğini düşünen kişi tarafından verilir, yetkililerin veya yetkililerin eylemleri yasadışı veya yasa dışıdır. Bu belge ayrıca, hukuk davalarının değerlendirilmesi ve karara bağlanması için şartlar açıklanamayan nedenlerden dolayı kasıtlı olarak geciktirilmişse, mahkemenin başkanına sunulabilir. Bu durumda, yasa ihlallerini belirtmek gerekir.

Konu, bir başvurunun değerlendirilmesini ilgilendiriyorsaHukuk davası, daha sonra ÇKP'de belirtilen şartlara özellikle dikkat etmelisiniz. Şikayet ne kadar iyi yazılırsa, mahkeme bu tartışmalı konuyu ne kadar çabuk çözecektir. Ayrıca uygulamada, yetersiz bilgi veya belge nedeniyle davanın ertelendiği durumlar vardır. Bu nedenle, daha yüksek bir otoriteye sahip bir şikayette bulunmadan önce, ilk olarak, ihtilaf konusu konunun çözümünü bu üretimde yer alan hâkimden geciktirme nedenlerini bulmanız gerekir.

Bir vatandaşın temyizi sadecekişisel çıkarları ile, ama aynı zamanda kamu. Bu, büyük bir işletmenin çalışmasının durması halinde olur, ücretler ödenmez.

Yüksek otoritenin olması durumundanedense onlar mahkemece artırıldığını varsa bir şikayet, sivil davanın dikkate zamanlamasını alır, HUMK tarafından belirlenen standartlara uygun olarak gözlenebilir başlıyor.

temyiz

Bir hukuk davası için zaman

Davacının veya davalının olmaması durumundaDava hakkında bir karar verdikten sonra, 10 gün içinde daha yüksek bir otoriteye itiraz hakkı vardır. Barışın adalet kararı yalnızca yargının ilçe organında temyiz edilebilir. Sanat olarak. 372.2 ÇKP, hukuk davalarına itiraz süresi iki aya kadardır. Pratikte, her şey çok daha hızlı gerçekleşir. Bölge mahkemesinin kararı her zaman bölge mahkemesinde temyiz edilir. Buradaki zamanlama, GIC tarafından şart koşulanlarla aynıdır.

Bir itirazın dikkate alınması durumundaDaha yüksek örnek geciktirilirse, bu kuruluşa, sorunun daha hızlı bir şekilde çözümlenmesi talebini dile getirmek için karşılık gelen bir beyan ile başvurmak mümkündür.

Kural olarak, temyiz başvurusu, daha yüksek bir otoriteye gönderildikten sonra, hukuki davada karar veya kararı veren adli organ aracılığıyla gerçekleşir.

Emri

Bu şikayet sadece yargı yoluyla gönderilirkararı veren organ. geri geliyor çünkü Dolayısıyla kendi başlarına ya da bir üst makamın bir temsilcisinin hizmetleri aracılığıyla taşımak, gerekli değildir. Yürürlüğe girmemiş bir mahkeme kararına itirazda bulunulur. Bu amaçla, kanuna göre on gün süre verilir. Geçerli sebeplerden dolayı kaçırılırsa, daha sonra geri yüklenebilir ve şikayette bulunabilir. Bu oldukça sorunlu olsa da. Bir davadaki temyiz başvurusunun değerlendirilme süresi iki aydır. Pratikte, her şey çok daha erken gerçekleşir. Hukuk yargılamasına katılan tüm katılımcılar temyize başvurabilirler. Belgelerin kopyalarını eklemesine gerek yoktur, çünkü yüksek merci bütün meseleyi araştıracaktır.

Buradaki en önemli şey, her şeyi yetkin ve yetkin bir şekilde tasarlamak.yasama normlarının ihlali. İtirazın doğruluğu, dava açan kişinin lehine bir hukuk davasıyla ilgili uyuşmazlıkların başarılı bir şekilde çözülmesinin garantisidir. Bu nedenle, sürece katılan pek çok katılımcı nitelikli avukatların yardımını kullanmayı tercih etmektedir.

fesih

mahkemede hukuk davalarının göz önüne alınması şartları

Temyiz kararı, haklı değildiBaşvuranın beklentileri, daha yüksek bir mahkemede temyiz edilebilir. Aynı zamanda, katliam halihazırda yürürlüğe giren tanımlara teslim edilir. Son teslim tarihlerini gözlemlemek de gereklidir.

Yargı şikayeti yeni soruşturmuyorDaha önce dikkate alınmamış kanıtlar, sadece ÇKP ve diğer normatif eylemlerin diğer maddelerinin ve maddelerinin uygulanmasını denetler. Temyiz kararının yürürlüğe girmesinden sonra, vatandaşın gözden geçirmesi için altı ayı vardır. Şikâyet, sadece uygun kararı veren mahkemeye sunulmalıdır, daha sonra kendisi daha yüksek bir otoriteye yönlendirecektir. Bir savcı da bir fikir verebilir.

İtirazın dikkate alınma süresiBir hukuk davası, şüphesiz, davada bir iddiada bulunulmadığı sürece, yargı organındaki bir şikayetin kabul edildiği tarihten itibaren bir aydır. Bu durumda, malzemelerin daha yüksek bir otoriteye teslim edileceği süreyi dikkate almaz. Dava, daha düşük bir yargı makamından talep edildiğinde, değerlendirme süresi iki aya çıkarıldı.

Gerekli Bilgiler

Temyize başvururken, aşağıdakileri belirtmek gerekir:

 • Başvuranın tüm verileri, adresi de dahil olmak üzere, telefon kaydedebilirsiniz;
 • Mahkemenin adı tam olarak;
 • gerekliliklerin özü, aynı zamanda yasama normlarının ihlali ile ilgili olarak;
 • Vatandaşın veya temsilcisinin aynı tarihte kabul ettiği kararın sayısı;
 • ayrıntılı olarak ve tercihen karar ile uyuşmazlıklarını ifade edecek hususlarda, çünkü kişisel görüşünüze güvenemezsiniz (ÇKP tarafından belirtildiği gibi);
 • Sonunda, mahkeme kararının iptal edilmesine veya gözden geçirilmesine ilişkin tüm gereklilikleri belirtmek, sürecin veya avukatının katılımcının imzalanması gerekmektedir.

Terimi değiştirmek için gerekçeler

Sivil davada temyiz başvurusu için gereken süre

Sanat olarak. 154 ГПК, başvuruları makbuz anından itibaren birkaç ay geçmeden zamanında mahkeme tarafından kabul edilir. Durum daha ayrıntılı bir çalışma gerektiriyorsa bu süre değiştirilebilir. Ek olarak, aşağıdaki durumlarda bu konu tekrar başlatılacaktır:

 • Ortak yanıt verenleri çekmeye ihtiyaç vardır;
 • Süreç üçüncü tarafları içerir;
 • usulüne uygun olmayan katılımcının yerini alması;
 • Bir karşı dava açtı.

Eğer böyle olduysa, uzun süredir davamakul bir sebepten dolayı mahkemede bulunan ilgili taraflar, izninin hızlandırılması hakkında bir açıklama yazabilirler. Bazı konuların belirli ve hatta kısaltılmış bir süre içinde çözülmesi gerektiğini de unutmamak gerekir. İşyerinde eski haline getirme vakaları ve nafaka talepleri en geç bir ay olarak kabul edilir.

Seçmen haklarının korunması

Bu sivil dava kategorileri dedaha kısa bir sürede kabul edilir. Aksi takdirde bu yasaların ihlali anlamına gelir. Seçimlerde oylama ve seçim kampanyaları gerçekleşir, bu davalar beş gün içinde çözülür.

Genel bilgi

bir bölge mahkemesinde bir hukuk davasını değerlendirmek için terim

ÇKP tarafından şart koşulan şartlar her zaman değilpratikte gözlenir. Bu çeşitli nedenlerle olur. Bazen mahkemeler, başvuruyu ve sunulan kanıtları ayrıntılı olarak incelemek için yeterli zamana sahip değildir. Bu nedenle, bu makamlar bunları bağımsız olarak ancak makul saygılı olarak belirleyebilirler. Bu nedenle, davaların değerlendirilmesi oldukça meşru gerekçelerle gecikebilir.

Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 2019

Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 2019

Related news

 • Kara Erik Marmelatı Videosu
 • Eflatun renk kıyafetler ile 10 şık kombin fikri
 • Havalar Soğuk,Grip Olmamak İçin Bunları Yapın
 • Erkenci Kuş 27.Bölüm izle
 • İDO gemilerinin satışa çıkarıldığı siteye erişim engeli

 • Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 73

  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi


  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 78

  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 45

  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 96

  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 66

  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 37

  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 83

  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 40

  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 53

  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 17

  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 68

  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 21

  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 65

  Sivil davaların şartları nelerdir Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanununun 154. Maddesi 65