Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri 2019

Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri 2019 Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

Stalin'in Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

Stalin'in sosyalizmi,sosyal ve siyasal sistemin oluşumu ve gelişimi, Joseph Stalin'in 1920'nin ikinci yarısından 1953'e kadar olan döneminde kurulmuştu. Bu dönemde SSCB sanayileşme, kolektifleştirme ve birkaç terör dalgası yaşadı. Stalin döneminin sosyalizmi, komuta ekonomisi ve geniş bir baskılayıcı aparatı olan klasik bir totaliter devlettir.

Yeni Ekonomi

Stalin'in sosyalizmi ile ilgili ilk şey -1930'larda SSCB'de gerçekleştirilen hızlandırılmış sanayileşme budur. Bolşevikler, iktidara geldikten sonra İç Savaşın uzun yıllar boyunca tahrip olan ve şiddetli bir ekonomik kriz geçiren bir ülke aldı. Bu nedenle, durumu istikrara kavuşturmak için Lenin liderliğindeki parti ideolojik bir uzlaşmaya karar verdi ve UEP'yi başlattı. Bu isim, serbest pazar girişimciliğinin varlığını ima eden yeni ekonomi politikasına verildi.

NEP kısa sürede yol açtıülkenin restorasyonu. Bu arada, 1924'te Lenin öldü. Bir süre için güç toplu oldu. Parti dümeni, Ekim Devriminin organizasyonunun ve İç Savaştaki zaferin ardındaki seçkin Bolşeviklerdi. Stalin, yavaş yavaş rakiplerini yok etti. 1920 ve 1930'ların başında tek bir totaliter rejim kurdu. Büyük bir devletin başında kalma hakkını elde eden Merkez Komitesi Genel Sekreteri sanayileşmeye başladı. Stalin'in sosyalizmi olarak yakında neler olacağının temelini oluşturdu.

Stalinist sosyalizm

Beş Yıllık Plan

Sanayileşme planı,birkaç önemli nokta. Tüm ekonominin kamu kesimi tarafından emilimi başladı. Ulusal ekonomi şimdi beş yıllık planlara göre yaşamak zorunda kaldı. "Ekonomi rejimi" ilan edildi. Ülkenin tüm kaynakları yeni fabrikalar ve bitkiler inşaatı için atıldı.

Son olarak, Stalin'in sosyalizmi ima ettisanayileşme - endüstri ve ulusal ekonominin diğer alanlarında makine üretiminin yaratılması. Amacı ekonomideki tarımsal kalıntılardan uzak durmaktı. Ülkenin tecrübeli personeli yoktu ve SSCB'nin kendisi uluslararası bir tecrit içindeydi. Bu nedenle Politbüro, Batı'dan ekonomik ve teknik bağımsızlığı sağlamaya çalışıyordu.

Zorunlu sanayileşme,köyden sıkılan kaynakların hesabı, iç borçlar, ucuz emek, mahpus emeği ve proleter coşku. "Ekonomi modu" konut, yemek, ücret gibi her şeye yansıdı. Devlet, tüketimini sınırlayan nüfusun sert bir sömürüsü sistemi yarattı. 1928-1935 yıllarında. Ülkede yemek kartları vardı. Zorunlu sanayileşme, ideoloji tarafından zorlandı. Sovyet iktidarı hala bir dünya devrimi hayal etti ve olmadan, emperyalistlerle savaşmak imkânsız olan yeni bir ekonomi yaratmak için kısa bir barış döneminden faydalanmayı umdu. Bu nedenle, SSCB (1930) sanayileşme yılları sadece nitel olarak farklı bir ekonomi görünümünü değil, aynı zamanda ülkenin savunma kabiliyetini de güçlendirdi.

sosyalizm yılları

Şok inşaat

İlk beş yıllık plan 1928-1932'de düştü. Bu dönemde yeni sanayi tesisleri ağırlıklı olarak enerji, metalurji ve makine yapımı alanlarında ortaya çıktı. Her endüstri ve bazı önemli ekonomik bölgeler (örneğin Kuzbass) için ayrı planlar hazırlanmıştır. Örnek bir proje, Dinyeper'de bir hidroelektrik santral ve bir barajın inşa edildiği Dneprostroy idi.

Stalin'in sosyalizmi ülkeye yeni bir şey verdiSibirya ve Urallar alanlarında kömür ve metalurji merkezi. Bundan önce, işletmelerin çoğu SSCB'nin Avrupa kısmında bulunuyordu. İlk beş yıllık planlar durumu değiştirdi. Şimdi Sovyet endüstrisi, çok daha büyük bir ülke topraklarına daha dengeli bir şekilde dağıtıldı. Girişimlerin doğuya aktarılması, aynı zamanda kolektif Batı ile savaşın siyasi liderliğinin korkuları tarafından da dikte edildi.

Stalin'in zamanında, Dalstroy ortaya çıktı.Uzak Doğu'da altın madenciliği yapan (özellikle Kolyma'da). Bu bölgede Gulag mahkumlarının çalışmaları aktif olarak kullanılmıştır. İlk beş yıllık planların birçok girişimini yapan bu insanlardı. Ayrıca SSCB'nin Avrupa nehir havzalarını birleştiren ünlü Belomorkanal'ı da kazdılar.

Stalin'in sosyalizmi ne?

Tarımda değişiklikler

Sanayileşme ile birlikte kollektivizasyonStalin'in sosyalizme ilk olanı. İki süreç paralel ve eşzamanlı olarak gitti. Olmadan başka hiç olmazdı. Kollektivizasyon, kırsaldaki özel çiftliklerin yok edilmesi ve yeni sosyalist sistemin ana sembollerinden biri olan kolektif kollektif çiftlikler yaratma sürecidir.

İlk Sovyet on yılında, değişikliklerTarım sektörü neredeyse devlet tarafından kırılmadı. Kollektif çiftlikler, özel bir çift süt çiftliği ile birlikte - gerçekte batı türünün aslında bağımsız çiftçileriydi. Köydeki ortalama sermayeyi kazanan girişimci köylülerdi. Şimdilik, Stalin'in sosyalizmi faaliyetlerini sınırlandırmıyordu.

1929’da, Ekim’in on ikinci yılındaDevrim, Parti Genel Sekreteri ünlü makalesini yayınladı "Büyük Yılın Yılı". İçinde Stalin kırsal kesimde yeni bir ekonomik gelişme evresinin başlangıcını ilan etti. Aralık ayında, halkaları kısıtlamaması için bir itiraz yayınladı, ama onu bir sınıf olarak yok etti. Bu sözlerden hemen sonra sözde "sürekli kollektivizasyon" izledi.

cannibalization

İktidarın kolektivizasyonunu tamamlamakAskeriye benzer yöntemler kullanıldı. Komünist ajanlar grupları köylere gönderildi. Eğer genel olarak barışçıl temyizden sonra, köylü kollektif çiftliğe gitmediyse ve kendi çiftliğini terk etmediyse, bastırıldı. Mülkiyetin el koyması yapıldı.

Kulaklar kullanılan sahipleri vardıçiftlik ücretli emeği, çalıntı veya yel değirmenlerine sahip ürünler satıyor. Toplamda, köylülerin yaklaşık% 15-20'si kolektif çiftliklere gitmek istemeyen “işlenmiş ”ti. Birçoğu, aileleriyle birlikte kamplara, cezaevlerine ve sürgüne gönderildi. Bu özel yerleşimciler medeni haklarından mahrum edildi.

zorla sanayileşme

"Başarıdan Baş Dönmesi"

Uzun zamandır devam eden Stalinizmin sosyalizm modeligeri dönüşümsüz zulüm ile karakterize edildi. Yerel parti organları ve gazeteler, "eylemci" yi, sınıf yabancı yaratıklar ve diğer karşı-devrimciler için nefreti körüklemekten çekinmemeye çağırdı. Orta köylüler ve onların iyi komşuları genellikle misillemelere direndi. Gönderilen ve toplulaştırmayı organize eden komünistleri öldürdüler, şehirlere kaçtılar, toplu çiftliklere ateş açtılar, kendi sığırlarını kestiler. Silahlı konuşmalar dizisi spontandı. Organize bir karakter almadı ve yakında devlet direnişi bastırdı.

Sovyet döneminde köy işkence yaptıStalin'in sosyalizmi. Tarımsal üreticilerin hasatlarını devlete katmak zorunda kaldıkları zaman, iç savaş sırasında fazla ödeneğin getirilmesi, çiftçilere de zarar verdi. Zaman zaman Bolşevikler, baskıyı ve köy üzerindeki baskılarını hafifletti.

1930 baharında, Stalin, silahlılardan korktuKulakların direnci, "Başarıdan Vertigo" uzlaştırıcı bir makale yazdı. Kolektivizasyon oranı biraz azaldı. Köylülerin önemli bir kısmı kollektif çiftliklerden ayrıldı. Ancak sonbaharda baskılar yeniden başladı. Kollektifleştirmenin aktif aşaması 1932'de sona erdi ve 1937'de kollektif çiftlikler köylü çiftliklerinin yaklaşık% 93'ünü oluşturdu.

SSCB'de sanayileşme yılları

Köyden gelen kaynaklar

Stalin'in sosyalizminin birçok özelliği vardıçirkin bir totaliterlik ve şiddet kuşağı. Bastırma yeni bir toplum inşasını ve parlak bir gelecek beklentilerini haklı. Köyde sosyalist ekonominin temel simgelerinden biri MTS başladı - makine ve traktör istasyonları. 1928-1958 yıllarında vardı. MTS kolektif çiftliklere yeni ekipman sağladı.

Örneğin, Sovyet traktör inşaatının merkeziSavaş sırasında fabrikası bir tank haline getirilen Stalingrad oldu. Kollektif çiftlikler devlet makinelerini kendi ürünleri ile ödedi. Böylece MTS, köyden kaynakları etkili bir şekilde pompaladı. İlk beş yıllık planlar sırasında, SSCB yurt dışında tahıl ihraç etti. Ticaret kolektif çiftliklerde korkunç kıtlık sırasında bile durmadı. Tahıl ve diğer ürünlerin satışı için harcanan para, hükümet tarafından zorunlu sanayileşmenin ve yeni bir askeri-sanayi kompleksinin inşası için harcanmıştır.

Mobilizasyon ekonomisinin başarıları aynı zamanda yol açtıtarımda bir felakete. En girişimci, okuryazar ve aktif köylülerin tabakası yok edildi, yeni kolektif-çiftlik hareketi köylülüğün yozlaşmasını gerektirdi. Direnmekte olan yumruklar 26 milyon sığır başını kesti (yaklaşık% 45). Nüfusun toparlanması 30 yıl daha sürdü. Yeni tarım makineleri bile, bitkilerin NEP döneminden önce bile getirilmesine izin vermedi. Rakamlar yüksek kaliteli çalışmalarla değil, çevrede artışla sağlandı.

Eklemeli Devlet ve Parti

1930'ların ortasında, SSCB nihayet ortaya çıktıtotaliter sosyalizm. Baskı politikasının yıllarca tamamen toplum değiştirdi. Ancak, 1930'ların ikinci yarısında baskı apojörü düştü ve büyük ölçüde Almanya ile olan savaş sayesinde sona erdi.

Totaliter önemli bir özellikparti ve hükümet organlarının birleşmesi - parti yasama faaliyetini ve mahkemeyi tamamen kontrol etti ve partinin kendisi eldivenlerin eldivenlerinde sadece bir kişi tuttu. Toplamda, Stalin birkaç iç temizlik dalgası gerçekleştirdi. Farklı zamanlarda parti ya da askeri personele odaklandılar, ama sıradan vatandaşlara kavuştular.

Stalinist sosyalizm artı-ödeneğin başlatılması

Parti ve Orduda Tasfiye

Baskılama birkaç kez gerçekleştirildiÖzel servislerin adını değiştirdi (OGPU-NKVD-MGB). Devlet, spor ve sanattan ideolojiye, toplumsal etkinlik ve yaşamın tüm alanlarını kontrol etmeye başladı. Stalin, “birleşik bir çizgi” yaratmak için, parti içindeki tüm rakipleriyle sürekli olarak uğraştı. Onlar, Genel Sekreteri yasadışı bir devrimci olarak tanıyan eski nesil Bolşeviklerdi. Kamenev, Zinovyev, Buharin ("Lenin Muhafızı") gibi insanlar - bunların hepsi anavatana hain olarak tanınmış olduklarını gösterdikleri gösteri yargılamalarının kurbanlarıydı.

Parti kadrolarına karşı baskı doruğu geldi1937-1938 yılında. Aynı zamanda Kızıl Ordu'da bir tasfiye vardı. Komuta yapısı yok edildi. Stalin ordudan korkuyordu ve tek otoritesini tehdit ediyordu. Sadece üst düzey değil, aynı zamanda ortalama komuta personeli de. İç Savaşta tecrübe sahibi olan nitelikli uzmanlar pratik olarak ortadan kayboldu. Bütün bunların ordu üzerinde olumsuz etkisi oldu, sadece birkaç yıl içinde en büyük savaşa girmek zorunda kaldı.

Stalinizmin sosyalizm modeli

İnsanların zararlıları ve düşmanlarına karşı mücadele

İlk demonstrasyon süreçleriBütün ülke 1920'lerin sonunda geçti. Bu "Shakhty davası" ve "Sanayi Partisi" nin yargılanmasıydı. Bu dönemde teknik ve mühendislik uzmanları baskıya maruz kaldı. Joseph Stalin, promosyon kampanyalarının bir dizi gerçekleşti döneminde, yüksek sesle klişelerden ve etiket çok düşkündü. Onun sunulması tür terimler ve "zararlılar", "halk düşmanı", "kozmopolit" olarak dönemin sembolleri vardı.

Baskı için ciro 1934'tü. Bundan önce, devlet nüfusu terörize etti ve şimdi ikonik parti üyelerini ele geçirdi. O yıl düzenlenen "XVII Kongresi", "idam edilenlerin Kongresi" olarak bilinen hale getirildi. Yeni genel sekreter lehine oy verildi. Stalin yeniden seçildi, ancak çoğu adaylığını desteklemedi. Kongrenin önemli bir ismi herkesin Sergei Kirov'a inandığıydı. Birkaç ay sonra Smolny'deki dengesiz parti işçisi Nikolayev tarafından vuruldu. Stalin, ölen Kirov'un figüründen faydalanarak kutsal bir sembol oldu. Propaganda olarak, partinin önemli bir üyesini öldüren ve onu yok etmek üzereyken hainlere ve komplolara karşı bir kampanya başlatıldı.

Yüksek sesli politik etiketler vardı: Beyaz Muhafızlar, Zinovyevitler, Troçkistler. Gizli servis ajanları, ülkeye ve partiye zarar vermeye çalışan yeni gizli örgütleri "ortaya çıkardı". Anti-Sovyet faaliyetleri de tesadüfi olarak, totaliter bir makinenin paten pistine düşen rastgele insanlara atfedildi. NKVD standartlarındaki en korkunç terör olaylarında, yerel makamların gayretli bir şekilde uygulamak zorunda kaldıkları, vurulmuş ve hüküm giymiş olan kişi sayısı onaylanmıştır. Baskılar, sınıf mücadelesinin sloganları altında gerçekleştirildi (tez, sosyalizmin inşası ne kadar başarılı olursa, sınıf mücadelesinin o kadar keskinleşeceği ileri sürüldü).

Stalin kendini boşaltmayı unutmadıEllerinde ve sayısız infaz ve mahkeme yürüten özel hizmetler. NKVD çeşitli kampanyalar yaşamıştır. Ölümleri sırasında bu bölümün en berbat başkanları - Yezhov ve Yagoda. Devlet ayrıca entelijensiyaya da göz kulak oldu. Onlar vardı ve yazarlar, film ve tiyatro (Mandelstam'ın Babel, Meyerhold) ve mucitler, fizikçiler ve tasarımcılar (Landau, Tupolev, Korolev).

Stalin'in sosyalizmi ölümle sona erdi1953'teki lider, Kruşçev'in çözülmesi ve Brezhnev'in gelişmiş sosyalizmi takip etti. SSCB'de, bu olayların değerlendirilmesi duruma bağlı olarak değişmiştir. ÇKÜ'nün XX Kongresi'nde Kruşçev'in iktidara gelmesi, Stalin'in kişiliği kültünü ve baskısını kınadı. Brezhnev döneminde, resmi ideoloji liderin figürüne daha yumuşak bir şekilde başvurdu.

Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri 2019

Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri 2019

Related news

 • 2019 Erkek Saç Kesim Modelleri
 • Polistiren beton nasıl üretilir
 • Sağlıklı Saçlara Nasıl Bakım Yapılır: Sağlıklı Saçlar İçin Doğal Yöntemler
 • Poluboks - moda için saç kesimi
 • Kaideyi kendi elleriyle düzeltmek

 • Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri


  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri

  Stalinin Sosyalizmi: Temel Özellikleri ve Özellikleri