Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri 2019

Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri 2019 Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri.

Şu anda, gelişmesinden dolayıhızlı bir şekilde ilerleyen uygarlık, emek koruması tüm yeni sorulara cevap aramak zorunda kalmaktadır. Bunlardan en önemlisi, insan sağlığını işyerinde nasıl koruyacağımızdır. Bugün, gücümüzle, tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri gibi bir olguya karşı savaşmak zorundayız. Kendi aralarında biraz farklıdırlar ve onlarla savaşmak için, tam olarak ne olduğunu anlamak gerekir.

Üretimin tehlikeli faktörleri şunlardır:olumsuz sonuçlara neden olur, örneğin çeşitli mekanizmalar, makineler. Ancak zararlı kademeli ve yavaş yavaş, örneğin kanserojenler, kimyasal maddeler gibi her tür meslek hastalığının ortaya çıkmasına yol açar.

Üretim faktörleri ve sınıflandırmaları aşağıdaki gibidir: İlk grup - fiziksel (titreşim, gürültü ve toz), ikinci grup - kimyasal (kurşun, cıva, radyum), üçüncü grup - biyolojik (mikroorganizmalar, sporlar, mikroplar) ve dördüncü - psiko-fizyolojik (stres, yorgunluk, sinir aşırı yük).

Gerçek şu ki, üretim faktörleri ve bunlarınözellikler artık hükümet müdahalesi, standardizasyon ve standardizasyon için gerekli olan büyük bir sorundur. Sonuçta, gelişmiş ülkelerdeki tüm dünyada, üretimin zararlı ve tehlikeli faktörlerinin normlarına uyumu izleyen organlar var.

Peki, üretim faktörlerini tehdit ediyorsağlık, yurttaşlarımız için ülke genelinde beklemek mi? Gazlı, katı ve sıvı ortamdaki mekanik salınımlar sırasında ortaya çıkan bir sesten başka bir şey olmayan gürültüyle başlayalım. Gürültü hoş olmayan hisleri uyandırır ve bir kişinin normal hayati aktivitesini etkiler. Ses basıncı yükseldiğinde, sesin algılandığı işitme organını olumsuz etkiler. Ses seviyesini ölçmek için şimdi iki kanallı bir gürültü ölçer kullanılır. Böylece, 140 desibin üzerindeki ses kolayca acı bir etki yaratır. Nesnel olarak, gürültünün etkisi şu tezahürlerde görülebilir: tansiyon artar, keskinlik azalır, iş kapasitesi azalır, dikkat zayıflar, baş dönmesi, uykusuzluk, zayıflık. Gürültünün insan vücudundaki zararlı etkileri ile mücadele etmek için, ses yalıtımı, susturucular, kişisel koruyucu ekipmanlar (özel kasklar, kulak tıkaçları, vb.) Kullanılabilir.

Zararlı olan üretim faktörleri - kimyasalmaddeler. Katı zehirler (bazı renkler, arsenik, kurşun) ve gazlı ve sıvı zehirler (asetilen, benzin, eter, vb.) Olmak üzere aşağıdaki gruplara ayrılırlar. Toksisite doğası gereği, kostik maddeye, kan, solunum sistemi, sinir sistemine etki eden bölünürler. Bu zararlı maddelerin üretim konsantrasyonunun kontrolü, sıhhi ve epidemiyolojik istasyon tarafından yapılmalıdır. İnsanlar üzerindeki etkisini azaltmak için üretimi mümkün olduğunca otomatikleştirmek ve mekanize etmek gerekir.

Zararlı üretim faktörleri de vardırsıradan toz. Süslü halde bir süre havada bulunan bu katı dakika parçacıkları, binaların, temizleme yüzeylerinin, son işlemlerin vb. Bir insan için tozun zararı, bileşimine bağlıdır.

Şu anda, kullanımı ile bağlantılı olarakAtomik enerjinin insan vücudunda çok zararlı bir etkisi vardır radyasyon vardır. Radyasyon hastalığı veya kanser gibi korkunç hastalıklara neden olabilir. Ancak, maalesef, şu anda dünyadaki bilim adamlarının cephaneliğinde radyasyona karşı korunmak için yüzde yüz etkili yöntem yoktur.

Üretimin biyolojik faktörlerinden muzdaripÖzellikle biyologlar, doktorlar ve bilim adamları. Çeşitli bakteri ve mikroorganizmaların vücut üzerindeki etkileri ile mücadele etmek için, özel antibiyotikler geliştirilmesi gerekmektedir.

Peki, üretimin psikofizyolojik faktörleriBir kamyon şoförü, test pilotu vb. Çalışma saatlerini azaltma ve yatıştırıcı dinlence sağlayarak onlara yardım edin.

Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri 2019

Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri 2019

Related news

 • Lahana Sarması Yapılışı Videosu
 • Akciğer Enfeksiyonları Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri
 • 12 Ağustos 2019 Salı
 • Çilekli Semizotu Salatası Tarifi
 • İç Huzur Bulmanızı Sağlayacak Öneriler

 • Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri


  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri

  Tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri