Telefonda ses nasıl iletilir

telefonda ses iletimi

İnsanoğlunun gerçekleştirdiği en önemli buluşlardan biri detelefondur.Telefonun icadıile birlikte haberleşme ve iletişim çok daha etkin olmaya başlamış, günümüze gelindiğinde de küresel iletişim aracı haline gelmiştir. Peki, kullandığımıztelefonlardaseslerkarşı tarafa nasıl iletilmektedir? Merak ediyorsanız yanıtını makalemizde bulabilirsiniz:

Telefonda seskarşı taraftaki kişiyeelektrik devrelerivasıtasıyla yani elektrik sayesinde iletilmektedir.Elektrik devresiüzerinden yapılantelefongörüşmelerinin gerçekleşmesi için bazı aşamalardan geçilmesi gerekir. Öncelikleses enerjisioluşmakta ve buses enerjisimekanik enerjiye dönüştürülmektedir. Mekanik enerji de değişime uğrayarak elektrik enerjisine dönüşmekte ve karşı tarafa iletilmektedir. Karşıya iletilen elektrik enerjisi de değişime uğramakta vemanyetik enerjiyedönüşmektedir. Sonrasında da ortaya çıkanmanyetik enerjideğişime uğrayarak mekanik enerjiye dönüşür ve son olarak da bu mekanik enerjises enerjisinedönüşür. Tüm bu aşamalar biraz karmaşıkmış gibi görünse de bu aşamalarda gerçekleşen şey, ilk baştakises enerjisininkarşıya aktarılmasını sağlamak için değişime uğraması, karşıya aktarıldıktan sonra dases enerjisinintekrar ilk halini almasıdır. Uzun bir süreçmiş gibi olsa da bu aşamaların tümü çok kısa sürede gerçekleşmektedir.

Telefondakonuşma yapılırken elektrik titreşimleri saniyede 200-300 km arasında bir yol kat eder. Bu hız en uzak mesafelerden yapılantelefongörüşmelerinin de kalitesini belirleyen unsurlardan biridir. Telefonlarda görüşmenin yapılabilmesi için bazı temel sistemler vardır. Bunlar; mikrofon akım kaynağı, ses alıcı ve vericisi, devre açma kapama, çağırma kadranı, çağırma ve çağrılma düzenekleridir.

telefonda ses iletimi nasıl olur

Otomatik ve manuel santrallerebağlı olarak çalışantelefonlarbirbirlerinden farklı yapıya sahiptirler. Ancak saydığımız temel sistemler bu telefonların hepsinde mevcuttur. Bütüntelefonlardaolantelefon ahizesi sesiönce elektrik enerjisine sonrasında da bu enerjiyi sese çevirmekle görevlidir. Otomatik santrale bağlıtelefonlarınahizesikaldırıldığında, santral ile telefon arasında birelektrik devresikurulur ve ardından da ahizeden bir ton sesi duyulur.Telefonnumarası tuşlanmaya başladığında, santralde bulunanelektrik devresihangi rakam tuşlanırsa o kadar açılıp kapanır.Telefon santralleriyalnızca konuşma şeklinde haberleşme işlevi yoktur. Konuşma dışındaki işlemleri gerçekleştirmek için lokal santrallere bilgisayarlar yerleştirilir. Telefondan bilgisayara sinyal gönderilir ve bilgisayar da sinyalin cinsine göre bir seçim yapar. Buna göre de sayısaltelefon, teleks, analog telefon ve TV bilgi işlem türlerinde terminallere ulaştırılır.Telefongörüşmesinin yanı sıra teleks, faks (resim ya da yazı ), Tv ve bilgisayar işlemleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Çeşitli haberleşme kanalları vardır ve konuşma sayılarına göre farklılık göstermektedir. Bunlar;

İki telden oluşan radyo sinyali hattı 1 kanal, analog radyo link hattı 30 kanal, sayısal radyo hattı 1920 kanal, çok koldan teşekkül koaksiyel hat 7680 kanal, fiberoptik kablo hattı 10 bin ve üzerinde kanal, haberleşme uyduları hattı ise 20 bin kanal içermektedir.

İki telden meydana gelen konuşma devreleri sadece şehir içi dağıtımlarında kullanılır. İki kişi arasındakitelefongörüşmeleri doğrudan yolla meydana çıkan analog sinyal ile ve bu analog sinyalin sayısal sinyale dönüşmesi ile yapılabilir. Bugün avantajlarından dolayı daha çoksayısal sinyalsistemi kullanılmaktadır.Sayısal sinyalsistemindepalslarvardır. Bu palslar sayesinde tek anten üzerinden binlerce görüşme yapılabilir.Palslersayesinde koaksiyel kablo ve fiberoptik kablolar üzerinden de sayısız görüşme çok net ve kayıpsız bir şekilde yapılabilmektedir.Related news

 • Bilinmeyen Lomonosov: ilginç gerçekler
 • Kadın kombinasyonu - her fırsat için iç çamaşırı
 • Aslanın bugünkü ve geçmişte takımyıldızı
 • Üreten kadın güçlü kadın
 • Tüy dünyası bize ne kehanette bulunuyor Kuşlar hakkında işaretler: makul bir açıklama

 • Telefonda ses nasıl iletilir

  Telefonda ses nasıl iletilir


  Telefonda ses nasıl iletilir

  Telefonda ses nasıl iletilir

  Telefonda ses nasıl iletilir

  Telefonda ses nasıl iletilir

  Telefonda ses nasıl iletilir

  Telefonda ses nasıl iletilir

  Telefonda ses nasıl iletilir

  Telefonda ses nasıl iletilir

  Telefonda ses nasıl iletilir

  Telefonda ses nasıl iletilir

  Telefonda ses nasıl iletilir

  Telefonda ses nasıl iletilir

  Telefonda ses nasıl iletilir