Temel ödeme türleri 2019

Temel ödeme türleri 2019 Temel ödeme türleri

Temel ödeme türleri

Adamım, en azından kiralamak için çalışıyorMümkün olduğunca çok şeyler düşünüyor. Bunun için ek çaba harcamaktan çok memnunuz - şirketin işgücü tazminatının artırılmasını sağlamak için basit ve şeffaf kriterleri düzeltmesi şartıyla. Hangi planlar ile firma, çalışanların maaşlarını hesaplama ilkelerini belirleyebilir? Şirket yönetimi en uygun olanı nasıl seçmeli?

Ücret tayini

Rusya Federasyonu'nda ve dünyada kabul edilen incelemeden önceücret türlerini uygulama, bu kavramın özünü keşfedin. Bu yönüyle ilgili Rus araştırmacılar arasında yaygın olan temel teorik kavramlar nelerdir? Popüler tanıma uygun olarak, ücret, işverenin hesap çizelgesinin çalışanın belirlenmesi ile ilişkili olduğu gibi, yasallığı sağlanmasıyla ilişkilendirilir. Bazı araştırmacılar söz konusu süreyi ücretlerden - mesleğin niteliklerine, işlerin karmaşıklığına ve faaliyetlerini yürütmek için gerekli koşullara uygun olarak ücret karşılığı - ücret karşılığı ayırt eder. Bu durumda maaş emek maaşının bir unsuru olarak anlaşılıyor. Fakat bir takım yorumlarda, söz konusu iki terim tanımlanır.

Ödeme şekilleri

Emek emekli maaşı sistematik bir nitelikte olmalıdır -böylece işçi belirlenmiş bir süre için belirli bir miktarda iş tamamlayarak ne tür bir tazminat ödenebileceğini bilir. Bazı durumlarda, asgari ücret, örneğin Rusya Federasyonu'ndaki gibi devletin mevzuatıyla belirlenebilir.

Ödeme şekilleri yolu

Yerleşim usullerini düzenleyen yasal işlemlerdeişveren ve çalışanlar için firmanın uygun telafiyi hangi kriterlere göre belirleyeceğini belirleyen doğrudan tavsiyeler bulunmamaktadır. Dolayısıyla, her kuruluş ödeme sisteminin karşılaması gereken şartları bağımsız olarak düzenleme hakkına sahiptir. Dünyanın popüler türleri ve işverenlerin ve çalışanların hesaplanması için Rus uygulama planları - en değişik. Ama en popülerler arasında: zaman esaslı, parça oranı ve toplu ödeme sistemi. Onların özelliklerini daha ayrıntılı olarak düşünelim.

Çalışma süresi dengesi

Içinde hangi saatte birişverenlerin ve çalışanların hesaplamalarını yapmak, tazminat tutarının çalışanların görev sürelerine ve tarife oranına bağlı olacağını önermektedir. Çalışma saati muhasebesinin birimi saat, gün veya ay olabilir. Rusya'da şu ana kadar en yaygın olanı üçüncü seçenektir. Ancak birçok firma saatlik ve günlük ücret uygulamaktadır.

Söz konusu ödemenin biçimlendirilebileceği bir dizi ilave kriter vardır. Zamana dayalı tazminat türleri:

- basit zamana dayalı form;

- emek priminin unsurları ile ödenmesi.

İlk durumda, kazancın miktarı belirlenir,oranı - saat veya gün ile çarpmaktan, bir kişinin işinde emek görevini yerine getirdiği zamana karşılık gelen toplam zaman sayısına göre ilerlemek. Örneğin, bir çalışan bir ay içinde tüm yasal çalışma günlerinde çalıştıysa, tazminat, sabit maaşına eşit olacaktır. Değilse - o zaman maaşının oranına bağlı olarak bir maaş alacaktır. Çalışmakta olan bir kişinin bulunmadığı dönem, hastane veya tatil ücreti ödenerek telafi edilebilir.

Zamana dayalı ödeme şekli şunları içerebilir:bonus unsurları. Çoğu zaman maaşın yüzdesi olarak ifade edilir. Bu bonus genellikle organizasyondaki yerleşik pozisyona göre ödenir. Yani, bunları hesaplama kriterleri genellikle tüm çalışanlar için aynıdır - aynı mesajlarda. Kural olarak, bu planlanan göstergelerin gereğinden fazla doldurulması, malzemelerin (sonuçların pahasına değil), daha yüksek kalitede ürünlerin saklanmasıdır.

Adet ücretli çalışma

Diğer bordro türlerini düşünün. Ödev şeması, bir kişinin çalışmasının etkililiğinin niceliksel göstergelerine dayanarak tazminatın oluştuğunu varsayar. Bu, parçaların ürünlerin serbest bırakılması veya müşteri sayısına bağlı olarak hizmetlerin sunulması olabilir. İşveren ayrıca, işçilik ödemesini etkileyen belirli çalışma oranlarını da belirleyebilir.

Hizmetler için ödeme şekilleri

Uygun tazminat şeklinin sınıflandırılması için bir dizi ek gerekçe vardır. Ödev şemasına göre ana ödeme türleri:

- düz;

- İlerici;

- Prim.

Doğrudan iş parçacığı formu ile, bir kişi alırPara oranlarının değeri, belli bir şirketi (çalışanın, işin karmaşıklığı ve aciliyet yeterlilik düzeyine bazı durumlarda bağlı olarak) - maaş, mal veya hizmet üretimi için nicel göstergelerin çoğalması dayalı o zaman belirli bir süre uzandı - örneğin, son bir ay içinde . Aşamalı program, standart değerin bir yüzdesi olarak, kural olarak normlara göre nicel göstergeleri aşan bir ek ödeme varsaymaktadır. Buna bir analog (veya ek bir kriter), şirketin işleme için çalışanına ek bir miktar para ödediği bir ikramiye sistemi olabilir.

Götürü ödemesi

Bazı işletmelerde, parça parçaÜcret türleri, tazminat miktarını da etkileyen dolaylı veya toplu toplam göstergeler ile desteklenir. Bu, kişinin, diğer çalışma işlevlerinin belirli bir pozisyondaki faaliyetlerini varsayılan olarak yerine getirmesiyle gerçekleşebilir. Örneğin, dış giyim üretimi için bölüm başkanı, bazı çalışanlardan, kot pantolonun dikildiği komşu bölümden meslektaşlarına yardım etmesini isteyebilir - günde 1-2 saat. Bu durumda, maaşları, sadece dış giyim konusu için belirlenen tarifeler pahasına değil, aynı zamanda "kot" üretim yönündeki göstergeler kullanılırken de hesaplanır.

Şarj türleri

Bizim tarafımızdan kabul edilen tüm ödeme türlerigenellikle yerel düzenlemelerde sabittir. Bunlar, üretim için hedef göstergelerin sabit olduğu ve vardiya tamamlandıktan sonra - başarılarının derecesini gösteren kıyafetler olabilir. Bu, kafa ile imzalanan belirli çalışanlara ikramiye ödemek için bir emir olabilir. "Kot pantolon" satırlarındaki asistanlar, toplu iş görevleri verilebilir.

Tarife oranları

Elbette, diğer ödeme yöntemleri vardıremeğin tazminatı). Popüler olanlar arasında tarife normları vardır. Bazı kriterler için, düşündüğümüz şemalara benzer olabilir - karmaşıklık nedeniyle zaman, parçalanma ve yumru gibi. Gerçek şu ki, bu standartlar, işgücü tazminatı miktarının belirlendiği, nitelikler, işin karmaşıklığı, emek yoğunluğu, üretim yerinin iklimsel özellikleri ve üretilen malların özgüllüğü gibi bir dizi göstergeyi temsil etmektedir. Ücret tarifesi sisteminin uygulandığı işletme, ilgili kriterleri nasıl belirlemeli? Firmanın bir uzlaştırma politikası oluşturması gereken meslek türleri, meslekler ve pozisyonlar genellikle özel tarife dizinlerinde sabittir. Bazı durumlarda, bunların içerdiği tavsiyeler zorunlu değildir, ancak yine de bu tür kaynakların kullanımı Rus şirketleri arasında yaygın bir uygulamadır.

Yüzen maaşlar

Bazı işletmeler gözden geçirilenleri tamamlarİşçiler için tazminatın hesaplanmasında diğer kriterler ve yaklaşımlar için yukarıdaki ödeme türlerine sahibiz. Bu nedenle, şirketler sözde değişken maaşları uygulayabilirler. Bunların özgüllüğü, belirlenen sürenin sona ermesiyle (örneğin, bir ay), çalışan için belirlenen ilgili oranın gözden geçirilebilmesidir. Bir kişi yüksek üretim oranlarına ulaştıysa, maaş artırabilir.

Medeni hukuk sözleşmeleri kapsamında emeğin ücreti

Hangi kriterlerin uygulandığıyla uyumlu olarakİş sözleşmelerine yakın olan medeni hukuk sözleşmeleri kapsamında emeğin ödenmesi? En önemli an - TC'nin normlarına uygun olarak sonuçlandırılan sözleşmelere olan olası tüm benzerlikleri için, kendileri için hakların ana düzenleyici kaynağı Medeni Kanundur. Bu nedenle, bu tür sözleşmeler için "ödeme" terimi yasal olarak uygulanabilir değildir.

Elbette, işletme ve çalışan daha doğruBir müteahhit olarak adlandırılabilir - yasal ilişkilerinde hizmet veya iş için bazı ödeme şekilleri uygulanacağını kabul edebilirler, ancak bu tür sözleşmeler iş kanunu ile düzenlenmeyecektir. Buna göre, devlet tarafından gayri meşru veya yenilenmeye tabi olabilirler - zaten TC normlarında tam teşekküllü sözleşmeler biçiminde.

Ödeme yöntemleri nelerdir?

Önerilen ödeme şekilleri hakkında konuşursakMedeni Kanun sözleşmeleri - Medeni Kanun hükümleri, bu tür anlaşmalara tarafların, yüklenicinin müşterinin işin sonucunu böyle bir hacimde göstermesi gereken koşulları düzeltmesine izin verir. Ya da ödemenin, yapılan iş kanunundaki gerçek göstergelere uygun olacağını belirleyin. Bu nedenle, genel davada medeni hukuk sözleşmeleri çerçevesinde tazminat, bir parça oranlı ödeme şekliyle uygulananlara benzer olacaktır.

Devlet yapılarında maaş

Ödeme şekilleri oldukça spesifiktirkamu kurumlarında tazminatlar. Gerçek şu ki, ilgili ölçütler - çalışanların ücretlerinin hesaplanması, tarife standartları, maaşlar - esas olarak yasama eylemleri düzeyinde belirlenir. Rus devlet kurumlarında ne tür ve ücret biçimleri yaygındır? Çoğu zaman bu, premium bir bileşenle desteklenen, zamana dayalı bir şemadır. Yani, temel maaş kişiye ödenir ve ayın veya başka bir dönemin çalışma sonuçlarına bağlı olarak, karşılık gelen tazminat oranının bir yüzdesi olarak bir ikramiye eklenir.

En uygun ödeme şekli nasıl seçilir?

Bu yüzden çevrede popüler saydıkRus işletmelerinin türleri ve ödeme şekilleri. Şirketin başı en uygun olanlara nasıl karar verir? Aşağıdaki kriterlere odaklanabilirsiniz.

Ücret sistemi çeşitleri

Bir işletme bir şey üretiyorsa, örneğinAynı kıyafetler, parçalara yakın olan formların ve ücret sistemlerinin formlarını uygulamak en iyisidir. Yani, fabrika hattında çalışan bir kişi üretkenliğine bağlı olarak tazminat alacaktır. Bununla birlikte, bu şemaya, çalışan için bazı garantili miktarların ödenmesi eşlik etmektedir. En iyisi, eğer değeri mevzuatta belirlenen asgari ücretle sınırlı değilse ve toplam kazancın en az yarısını temsil ediyorsa.

Buna karşılık, şirket hizmet veriyorsa veonlar için talep - yüzer, zamana dayalı bir şema seçmek en uygunudur. Aynı şey, multidisipliner firmalar hakkında, parça-muhasebe muhasebesi zor olduğunda ve bir çalışanın iş aktivitesinde, doğrudan üretim ile ilgili olmayan faaliyetlerin, örneğin muhasebe belgelerinin bakımında baskın olabileceği söylenebilir.

Kombine yöntemi

Tabii ki, farklı türleri birleştirebilirsinizödemeler. İşçiler aynı zamanda, bir kimsenin, bir yandan kazançlarını kontrol etme fırsatını, diğer yandan da, iş gücü tazminatı miktarının istikrarından emin olacağı görüşünü ayarlamalıdır. Ayrıca, belirli bir uzmana ödeme koşullarının, kuruluş ile başka bir çalışan arasında benzer bir konumda sözleşmede bulunanlardan farklılık göstermemesi de istenir. Bazı durumlarda, bazı departmanların çalışanlarının şirketin diğer departmanlarında ne tür ödeme yapıldığını bilmeleri mümkündür - belki de kendileri için kendileri için daha uygun olacaklarını belirleyecekler ve işe gidecektir. Bu, firmanın insan kaynaklarının yetkin dağılımı yoluyla işgücü verimliliğini artırmasına izin verecektir - insanlar en çok sevdikleri faaliyetlere katılacaklardır.

Rusya Federasyonu'nun mevzuatı işletmeleri kısıtlamıyor(devlet tarafından yapılanlar hariç olmak üzere, yukarıda belirttiğimiz gibi, belirli bir iş gücü tazminatı planı veya bunların kombinasyonlarının uygulanmasında, çalışanların ücretlerinin yasal kriterlere uygun olarak iç düzenlemelerine yol açmaları gerekir). Aynı zamanda, zaman ve parça oranlarına göre belirlenen ücretlerin ödenmesi de mümkündür - ki bu, bir kişinin, diğerinde sabit bir maaş almasıdır - söz konusu olayda ek ödemeler, nispeten konuşma, belirtilen oranlara göre daha yüksek çıktı oranları elde etmek için düzenlemeler.

Ödeme şekli türleri

İşletmelerde emek ücreti sistemi olmalıdır.Rekabetçi - aksi takdirde uzmanlar, tazminat hesaplama prensiplerini kendi düşüncesine göre başka firmalara taşımaya başlayabilirler. Şirkette sunulan program aynı zamanda çalışanların işlerinin verimliliğini artırma konusundaki ilgilerini ve uygulamalarına yaklaşımlarını geliştirmelerini teşvik etmelidir. Bir kişi garantili bir maaş alırsa, aktif olarak çalışmak için motivasyonunu kaybedebilir. Ancak çalışan tarafından istikrarlı bir tazminat alınması - yukarıda belirttiğimiz gibi, şirket sağlamalıdır.

Temel ödeme türleri 2019

Temel ödeme türleri 2019

Related news

 • Yeni Sezon Kapalı Gelinlik Modelleri
 • Çam Modeli Patik Yapımı
 • Çikolatalı Smoothie
 • Werber. Kitaplar sırayla - nasıl okunur
 • Açıktaki mahremiyet hakkında: misyoner duruş nedir

 • Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri


  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri

  Temel ödeme türleri