Toplumun ve bireyin manevi hayatı 2019

Toplumun ve bireyin manevi hayatı 2019 Toplumun ve bireyin manevi hayatı

Toplumun ve bireyin manevi hayatı

Toplum karmaşık, çok boyutlu bir organizmadır. Ekonomik alana ek olarak, siyaset alanı ve devlet yapısı, sosyal kurumlar, manevi bir düzlem de vardır. Yukarıda bahsedilen kolektif yaşamın tüm alanlarına nüfuz eder, çoğunlukla onlar üzerinde güçlü bir etki yapar. Toplumun manevi hayatı, bir fikir, değer, kavram sistemi. Yalnızca geçmiş yüzyıllara ait bilimsel bilginin ve başarıların birikmiş bagajını değil, aynı zamanda toplumda, değerlerde ve hatta dini inançlarda benimsenen etik normları da içerir.

Toplumun manevi hayatı

İnsanların duygularının tüm zenginlikleri, düşüncelerinin yükselişi,En parlak yaratımlar ve başarılar belli bir fon yaratıyor. Bu, toplumun ruhani hayatıdır. Felsefe, sanat, din, ahlak ve bilim, bir yandan, önceki nesiller tarafından biriktirilen fikirleri, teorileri ve bilgiyi saklamakta, diğer yandan sürekli olarak yeni başarılar üretmektedir. Manevi alan yaygındır: toplumun yaşamının diğer katmanlarını etkiler. Örneğin, insan haklarına saygı, insanların resmi liderleri izleme fırsatı bulduğu demokratik devletlerin yaratılmasına yol açar.

Toplumun manevi hayatıToplumun manevi hayatı karmaşık bir olgudur. Ancak, kolaylık sağlamak için, bu faaliyet alanı teorik ve pratik (uygulamalı) olarak ayrılmıştır. Birincisi, seleflerin deneyimlerine dayanarak, yeni fikirler yaratır, yeni idealler yaratır, bilimsel başarılarda atılımlar yapar ve sanatta bir devrim yaratır. Bu görünmez yeni bilgi ve fikirler, imgeler ve değerler ifadelerini görünür nesnelerde bulur: yeni cihazlar ve teknikler, sanat eserleri ve hatta yasalar. Pratik alan, bu gelişmeleri depolar, çoğaltır, dağıtır ve tüketir. Böylece, insanların bilinçleri, toplumun üyeleri değişir.

Toplumun ve bireyin manevi hayatıbir bütün. İnsanlar farklıdır ve bu nedenle manevi varlıkları bazen çarpıcı biçimde farklıdır. Çevre, özellikle erken yaşlarda bir kişiyi, eğitim ve öğretim aşamasında büyük bir etkiyi etkiler. İnsanlar geçmiş yüzyıllarda insanlığın biriktirdiği bilgi ve becerileri özümser, ustalaşırlar. Ardından, dünyanın deneysel kognisyonunun dönüşü gelir: Birey, kendi tecrübesiyle bir şey alır, fakat kollektifin kendisine sunduğu bir şeyi reddeder. Bununla birlikte, bu kurumların doğurduğu ahlaki değerleri paylaşmasa bile, bir kimsenin hesaba katması gereken yasalar vardır.

Toplum Felsefesinin Ruhani YaşamıToplumun manevi hayatını söyleyebiliriz.Bireyin iç dünyasını sürekli olarak etkiler. iki kez olduğu gibi O doğdu: ilk önce biyolojik örneğin ve doğar - bir kişiliğe - kendi yeniden düşünmeye eğitim, eğitim ve deneyim sürecinde. Bu anlamda toplumun üzerinde büyük ve yaratıcı bir etkisi vardır. Ne de olsa Aristo'nun iddia ettiği gibi, insan sosyal bir hayvandır. Ve bireysel Hottentot ahlakı professes bile (Ben hırsızlık eğer başka - bu iyi, ama ben çalarsan - bu kötü) daha sonra insanlar üzerinde, o yani farklı davranır çalmak (modern, genel kabul görmüş ahlaki değerlerle vatandaşı taklit, - kesinlikle kötü).

Öte yandan, toplum üyeleri olmadan düşünülemez,ayrı insanlar olmadan. Bu nedenle, toplumun ruhani hayatı bireysel temsilcilerden, yaratıcılardan, bilim adamlarından ve dini liderlerden sürekli olarak yeniden şarj olur. En iyi eylemleri, insanlık kültürünün hazinesine dahil edilir, toplumu geliştirir, ileriye doğru hareket ettirir, gelişir. Bu anlamda kişilik, bir nesne olarak değil, manevi değerlerin bir konusu olarak hareket eder.

Toplumun ve bireyin manevi hayatı 2019

Toplumun ve bireyin manevi hayatı 2019

Related news

 • Depresyon İlaçları Kilo Aldırır Mı
 • Domates Sosu Dondurucuda Nasıl Saklanır
 • Hızlı Göbek Eritme Dİyeti
 • 20li Yaşlarda Cilt Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Aksesuarlı Yeni Gelin Saç Modelleri

 • Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı


  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı

  Toplumun ve bireyin manevi hayatı