Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri



Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri
Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

Uzmanlık "Kalite Yönetimi". Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

Kalite yönetimi bir faaliyet alanıdır.Tedbirlerin geliştirildiği ve süreci etkileyen prosedürlerin analizi gerçekleştirilir. Süreç sonucunda kaliteyi ve karar vermeyi kontrol eden tedbirleri uygulayarak yüksek kalitede göstergeler sağlamak olan hizmetler veya ürünler yaratılmaktadır.

Sorunun alaka düzeyi

Kalite yönetimiyle ilgili problem,ilgili. Bu konudaki artan ilgi Rusya'nın DTÖ'ye katılımından kaynaklanıyor. Ülkemizde var olan rekabetçilik göstergeleri ve bunun gibi büyük ölçekli organizasyonlar için üretilen ürünlerin kalitesi, Dünya Ticaret Örgütü olarak yetersizdir.

özel kalite yönetimi

Bildiğiniz gibi kalite, performansın bir sonucudur.Doğrudan görevlerin teşebbüsünün her yapısı ve departmanı. Özel "Kalite Yönetimi", yüksek kaliteli ürünlerin üretimi gibi konuları ele alır ve bu da nüfusun yaşam standardını yükseltmektedir. Buna göre kalite yönetimi, ekonomik ve içsel bir politik problemdir # 1.

Çözülecek sorun alanı

Kalite yönetiminden sorumlu alanda çalışan uzmanlar aşağıdaki gibi görevleri çözebilmelidir:

 • ekonomide istikrarlı ve verimli üretim elde etmeyi amaçlayan teknik ve ekonomik çözümlerin geliştirilmesi;
 • organizasyonda kalite yönetim sisteminin oluşturulması;
 • yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi ve denetlenmesi;
 • iş, hükümet ve eğitim olmak üzere üç partinin niteliksel işbirliğinin örgütlenmesi.

kalite yönetimi çalışması

Kalite yönetimi özelBelirli, eğitim sırasında öğrenciler Batılı standartlara uygun olacak kaliteli bir ürün elde etmek için bilgi almak beri:

 • ISO 9000 - kalite yönetim standartları.
 • ISO 14000 - çevresel kalite yönetimi.
 • MRPII ve ERP - metodolojileri.

Ayrıca, ilgili öğrencileri alan öğrencilereğitim, usta yöntemler ve modern seviyenin kalitesini kontrol etmek için araçlar, tasarım, çalışma veri tabanları, metroloji, belgelendirme ve standardizasyon için tasarlanmış modern grafik programları usta.

kime göre çalışmak için özel kalite yönetimi

Elde edilen bilgiler, mezunların çeşitli kuruluşlarda kendilerine başvurmalarını sağlar.

Bilgi kazanıldı

Uzmanlık eğitimi sürecinde "Yönetimkalite "öğrencilere işin ilerisinde yararlı olacak bilgi ve becerileri kazandırır. Eğitim sırasında uygulanan teorik ve pratik alıştırmalar gerçekte meydana gelen durumları simüle eder. Çalışmanın zorluklarla karşılaşmamasını sağlamak için bilgi çeşitli yönlerden sağlanır.

fakülte kalite yönetimi

eğitmek:

 • ürün ve hizmet pazarını analiz eder;
 • organizasyonda var olan sorunları açıklığa kavuşturmak;
 • malzemelerin tüketimini azaltmaya, işgücü yoğunluğunu azaltmaya ve işgücü verimliliğini artırmaya yönelik gerekli önlemleri geliştirmek;
 • Arızalı ürünlerin ve düşük kalitedeki ürünlerin hangi nedenle üretildiğini analiz etmek ve ayrıca önlenmesi için gerekli önlemleri geliştirmek;
 • sağlanan hizmetlerin kalitesini kontrol etmek;
 • daha etkili kalite kontrol yöntemleri geliştirmek;
 • Ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmek;
 • organizasyondaki test prosedürlerine katılmak;
 • Süreçlerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve güvenliğini arttırmak için önlemler almak;
 • Organizasyonu yönetmek ve işleyişini sağlamak için yeni sistemler geliştirmek;
 • iş planlarını geliştirmek ve uygulamak;
 • üretimde ve hizmet sunumunda bilgi ve malzeme akışlarını yönetmek;
 • şirket kayıtlarını tutmak;
 • Personel seçmek, eğitmek ve sertifikalandırmak, profesyonel ve kişisel olarak geliştirmek;
 • personeli profesyonel düzeyde yönetin;
 • otomatik yönetim ve tasarım için yeni bilgi ve teknolojik sistemlerin devreye girmesi;
 • Bilginin gerekli korunmasını sağlamak;
 • Yabancı dilde serbestçe konuşabilme.

Fakülte için girmeye değer.Yabancı dil yeterli bir komutu olan özel "Kalite Yönetimi" başvuru sahipleri. Bu, kalite yönetim sistemlerinin batıda kökleşmiş olmasından ve yeni teknolojilerin tanıtılması için literatürün çoğunun orijinal dilde İngilizce veya Almanca olarak okunması gerektiğinden kaynaklanmaktadır.

Öğrenilen konular

Özel "Kalite Yönetimi" geniş bir genişlik sağlar.eğitimi. Çalışmalar sırasında elde edilen bilgiler çeşitli alanlarda uygulanabilir. Bu uzmanlığı alan mezunlar, öğrencilerin hayatında farklı konularda rehberlik ettikleri için şirketlere talepte bulunuyorlar.

Yüksek vasıflı uzmanlar olmak için öğrenciler konuları aktarır:

 • kalite denetimi;
 • pazarlama;
 • kalite yönetimi ve bilgi koruma konusunda bilgi teknolojisi;
 • metroloji, standardizasyon ve belgelendirme;
 • ürün ve hizmetlerin üretimi ve teknolojisi;
 • evrensel kalite yönetimi;
 • finansal ve yönetim muhasebesi;
 • süreç yönetimi;
 • personel yönetimi;
 • organizasyonun ekonomik yönetimi.

Teknik düzenleme

Uzmanlık alanında "Kalite Yönetimi"dal, genel alandan daha dar yönlendirilmiştir. "Teknik düzenleme ve kalite yönetimi" uzmanlığı, sağlanan ürünlerin veya hizmetlerin kalitesinin fiziksel olarak araştırılmasıyla daha büyük ölçüde bağlantılıdır.

teknik düzenleme ve kalite yönetimi

Standardizasyon teknisyeni nitelikliLaboratuvar testleri ve testleri yapan bir uzman. Laboratuvar ekipman ve enstrümanlarının endikasyonlarını kaydeder, hijyenik ve hijyenik göstergeleri kontrol eder, normatif ve teknik dokümantasyon ile çalışır.

Gerekli bilgi

01/03/2016 tarihinde Rusya Federasyonu'nda. "Bekar" seviyesinin yüksek öğrenim federal devlet eğitim standartlarının onaylandığı 41273 no.lu altına göre bir sipariş kaydedildi. Kod 27.03.02, özel - kalite yönetimi.

Bu yasa, öğrencilerin alacağı gerekli bilgilerin bir listesini oluşturur.

yüksek eğitim özel kalite yönetimi

Kaliteli çalışma için, öğrencilere öğretilecek:

 • ürünlerin veya hizmetlerin yaşam döngüsünün ana aşamaları;
 • kalite yönetimine temel yaklaşımlar;
 • kalite yönetiminin ana araçları;
 • Tüketici haklarının korunması, çevre ve işçilerin korunması ile ilgili konularda mevzuatın temelleri;
 • kalite güvencesinde bilgi teknolojisi;
 • uluslararası kalite yönetim sistemi standartları;
 • kalite sistemlerini inceleme, yönetme, planlama ve denetleme yöntemleri;
 • kalite güvence süreçlerinin analiz, sentez ve optimizasyonuna yönelik problem odaklı yöntemler;
 • Ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin kalitesinin sağlanması konularında belgelerin uygulanması için ilke ve yöntemler ve kurallar.

Bu uzmanlık alanında uzman olan mezunları aşağıdaki alanlarda çalışmaya hazırdır:

 • örgütsel ve yönetsel;
 • tasarım ve mühendislik;
 • Üretim ve işleme
 • üretim ve tasarım.

yerleştirme

Üniversitenin sonunda, bir mezun aldıözel "Kalite Yönetimi", nerede çalışılacağı konusunda merak ediyor? Bu tür profil uzmanları kamu sektöründe, sosyal ve ekonomik organizasyonlarda, hizmetlerde ve yaşamda, lojistikte, ekolojide, inşaatta talep görmektedir. Bir uzmanlık üzerinde çalışabilir, kalite kontrol ve kalite yönetimi, kalite denetçisi veya sertifikasyon kuruluşlarını temsil eden bir uzman olarak uzman olabilirsiniz.

Gelecekteki spesiyaliteleri

Birlikte çalışacak uzman "Kalite Yönetimi" ne sahip oldu mu? İstihdam için birçok yön var.

Nerede çalışmak için kalite yönetimi uzmanlık

Çalışabileceğiniz en yaygın üretim alanı:

 • kalite denetçisi;
 • bir metroloji uzmanı;
 • ürünlerin kalite kontrolü;
 • katip;
 • kimyasal analiz laboratuvar asistanı;
 • Doğrulama görevlileri;
 • teknisyen;
 • Kalitede teknisyen.

Nerede çalışmak için "Kalite Yönetimi" uzmanlık eğitimi almış? Özel ve kamu kuruluşlarında, üretimde.

avantajları uzmanlık

Yüksek Öğrenim uzmanlığı "Kalite Yönetimi"En popülerlerden biri olarak pozisyon. Yüksek vasıflı uzmanlara olan talep yüksektir, işgücü piyasasına olan talep artmaktadır ve iş niteliğine, profesyonelliğe ve seçilen mesleğe olan tutuma bağlı olarak ücretler yüksektir.

27 03 02 kalite yönetimi uzmanlığı

"Kalite Yönetimi" uzmanlığını alanÇalışmak ve çalışmak için, bu tür soruların nadiren ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bu alandaki kalifiye personel genellikle üniversitedeki eğitim aşamalarında bile teklifler alır ve gıpta edilen bir sertifika aldıktan sonra hemen iş yerlerine giderler.

Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri



Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

Related news

 • Lezzetli Pratik Tarifler
 • Kaideyi kendi elleriyle düzeltmek
 • Yıldızlı Bebek Yeleği Modeli Yapımı Türkçe Anlatımlı Videolu
 • LGBT Nedir
 • Kılıç Balığı Nasıl Bir Balık Türüdür

 • Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

  Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri


  Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

  Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

  Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

  Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

  Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

  Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

  Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

  Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

  Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

  Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri

  Uzmanlık Kalite Yönetimi. Yüksek mesleki eğitimin özellikleri