Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder 2019

Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder 2019

Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder 39 24.01.2019, 07:42

Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder

Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder

vajinismus nedenleri

vajinismus nedenleri

Vajinismusu olan hanımların aklındaki sorulardan bir tanesi ise vajinismus tedavisi için hastaneye gittiklerinde hangi hastane servisinin veya bölümünün bu rahatsızlık ile ilgilendiğidir. Bunun için öncelikle vajinismus nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekecektir. Şayet sizin vajinimus sebebi psikolojik nedenlerden kaynaklanıyorsa bu durumda cinsel terapi uzmanı veya psikolojik danışmanlık servisine başvurmanız isabetli olacaktır. Ancak aşağıda sayılan bir takım fiziksel etkenler ve bazı hastalıklar da vajinismusa neden olabilmektedir. Bu durumda ise kadın doğum servisine gitmeniz daha anlamlı olacaktır. Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültelerinin yanında bir de kadın sağlığı merkezi veya vajinismus merkezi olarak bilinen bu konuda uzmanlaşmış ve özelleşmiş tedavi merkezleri de bulunmaktadır.  Şimdi kısaca vajinusmus nedenleri nelerdir kısaca hatırlayalım.

VAJİNİSMUS NEDENLERİ

1-YANLIŞ EKSİK ABARTILI BİLGİLER

Ülkemizde cinsel eğitim verilmediğinden genç kızların doğruyu ve yanlışı bilme şansları çoğunlukla yoktur. Yakın çevre ve arkadaşlardan alınan ve çoğu kez de yanlış, yetersiz ve abartılı olan bilgilerle cinsel yaşamlarına başlarlar. Kuşaktan kuşağa ve kulaktan kulağa aktarılan bu yanlış, yetersiz ve abartılı bilgiler nedeni ile ilk cinsel ilişkiyi korkutucu çok acı ve ağrı veren şakır şakır kanama yapan ve vajinanın parçalanacağına ilişkin yanlış bilgilerle yaşamak zorunda kalırlar. Kısacası insanların kafasındaki yanlış ve abartılı bilgiler vajinismusa sebep olabilen önemli faktörlerdir.

Ayrıca kız çocuklarının baskılayıcı cinsel yetiştirilme tarzı bu konuda en çok üzerinde durulması gereken konudur. Bizim kültürümüzde cinsellik sadece erkekler içindir. Kız çocukları cinsellik konusunda soru sormamalıdır. Merak etmemelidir. Kızlar eteğini ve bacağını açmamalıdır. Kızlar için cinsellik kötüdür, ayıptır, günahtır ve bu nedenle de zaten yasaktır. Ayrıca erkekler kötüdür, kızları kullanır bırakır, kirletir; bu nedenle erkeklere güvenilmemeli ve onlara yanaşılmamalıdır. Bu ve benzeri olumsuz söylemle yetiştirilen kız çocuklarının vajinismus geliştirme riskleri çok ama çok yüksektir. Yani büyüdükleri ve evlendikleri zamanda eteklerini ve bacaklarını açmazlar. Eşlerini de kendilerine yanaştırmazlar.

İster kadın olsun iste erkek olsun her insanın içinde doğuştan ve doğal olarak cinsel dürtüleri vardır. Her insanın doğal olarak cinselliğini yaşama hakkı vardır.insan doğasına aykırı hareket etmeyi doğanın affetmemesi yine doğanın kendi doğal kanunudur. Cinsellik kendiliğinden insanın içinde var olan bir güç olmakla birlikte insanın öğrenilerek geliştirilebilen bir parçasıdır

2-VAJİNİSMUS TIBBİ NEDENLERİ

İlaç kullanımı
Madde kullanımı
Doğum travmaları
Kistler
Vajinal enfeksiyonlar
Sorunlu cerrahi girişimler
Üreme sistemi enfeksiyonları
Ağrı eşiğinin düşük olması

Vajinismus tedavisinde bu faktörler dışlanmalıdır. Eğer dışlanamıyorsa danışanın uygun tıbbi tedaviyi alması sağlanmalıdır. Değerlendirme seanslarında ve öykü alama aşamasında bu faktörlerden birinin varlığı kolaylıkla tesbit edilebilir.

3-VAJİNİSMUS PSİKOSOSYAL NEDENLERİ

Geçmişte cinsel taciz yaşantısı
Gebelik korkusu
Doğum korkusu
Acı ağrı korkusu
Ödipal çatışma
Depresyon
Sosyal fobi
Kişilik bozukluğu
Cinsel güvensizlik
Olumsuz kötü dini şartlanmalar
Bilinç dışına itilmiş ruhsal çatışmalar
Cinsel isteksizlik
Uyarılmada problemi
Kadınlık rolünü kabul etmeme
Baskılı Çinsel eğitim
Simgesel olarak beyinde aşırı büyütülen penis korkusu
Çocukluk ve genç kızlıkta çevreden duyulan abartılı ve olumsuz ilk gece hikayeleri
Cinsel kimlik sorunları
Ağır ruhsal çatışmalar.

4-VAJİNİSMUS ÇİFT İLİŞKİSİNE BAĞLI NEDENLER

Bağlanma korkusu
Terk edilme korkusu
Güven eksikliği
Eşten gelen veya gelme olasılığı olan şiddet
Uygun olmayan bir evlilik ve eş ilişkisine kendini kapatma
İlişkide gücün kaybedileceği korkusu

VAJİNİSMUS TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

İyi haber, vajinismusun tedavisi yüz güldürücüdür. Değerlendirmede öncelikle nedenler saptanarak ona göre bir tedavi formulasyonu hazırlanmalıdır. Sağaltımda iyi bir öykü almak esastır. Danışanın kendi sözcükler ile kendi problemini anlatması değerlendirmede kıymetli bir başlangıç noktasıdır. Kişinin çocukluk öyküsü, çocuklukta geçirdiği hastalıklar ve fiziksel travmalar mutlaka sorgulanmalıdır.

Vajinusmus sağaltımında çift birlikte tedaviye alınmalı; öncelikle hem kadın hem de erkek rahatlatılmalı, gevşemeleri sağlanmalı, heyecan ve kaygıları üzerinde çalışılarak çifttin rahat ve güven içinde oldukları, teröpatik bir iş birliği ortamı sağlanmalıdır.
Ağır cinsel kimlik sorunları, kişilik bozuklukları ve ağır ruhsal çatışmaların olup olmadığı değerlendirme seanslarında saptanmalıdır. Bu tür durumları varlığında psikodinamik yönelimli tedavi yaklaşımları üzerinden gidilmelidir. Yine ilaç kullanımı madde kullanımı olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır.

Olumsuz dış faktörlerin olduğu ikincil tip vajinusmusta öncelikle bu dış şarların düzeltilmesi yoluna gidilmelidir. Bu yapılmadan danışana önerilerde bulunmak hiçbir fayda vermez. Örneğin eşten gelen bir şiddetin varlığı ya da geleceği beklentisi vb.
Sağaltımda üzerinde önemle durulması gereken bir nokta da çift ilişkisinin mercek altına alınması gerekliliğidir. Çift ilişkisinde sevgi yakınlık var mı? Her bir çift cinsel ilişki için hazır mı? Birbirlerini cinsel yönden çekici buluyorlar mı? Çift birbirin aktive edebiliyor mu? Çift birbirlerini uyarabiliyor mu? Çiftin ilişkisinde mahremiyet ve sevecenlik ne durumda?

Sağaltımda çiftin her bir üyesinin kokularının kaygılarının giderilmesi rahatlamalarının sağlanması ve gevşemelerinin sağlanması ile birlikte güvenli işbirliğine dayanan tedavi ortamının oluşturulması iyi bir başlangıç noktasıdır. Danışanın cinsel konuları konuşmada çekingen olacağı baştan kabul edilerek sabırlı bir yaklaşım içinde olunmalıdır. Cinsel terapist zaman danışanın dilinden konuşmakla birlikte gerektiğinde de danışanın önünü açıcı, açık ve net bir duruşta durmalıdır. Danışanların kendi sorunlarının kendi cümleleri ile dile getirmelerinin kıymeti kendiliğinden menkuldür.

Cinsel terapide daha çok duygular ve en çokta duyumlar üzerinde odaklanılır. Tedavide bilişsel davranışçı yöntemlerden yararlanılır. Çünkü vajinismus yanlış bilgiler, yanlış öğrenmeler ve koşullamalar sonucu oluşmuştur. Sağaltımda bu yanlışlıkların üzerine gidilerek daha uyumlu olanlarla yer değiştirmeleri sağlanır.
Tecrübeli bir cinsel terapistin rehberliğinde destekleyici bir yaklaşımla olguların büyük bir çoğunluğu kolaylıkla düzelir.

Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder 2019

Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder 2019

Related news

 • Tattoo buttocks - güzel ve kaba
 • En iyi kitaplar - macera, seyahat, dedektif
 • 5 – 11 Haziran Çevre Koruma Haftası

 • Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder 88

  Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder


  Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder 49

  Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder 78

  Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder 25

  Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder 92

  Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder 34

  Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder 67

  Vajinismus Hangi Bölüme Girer-Vajinusmus Hastanede Hangi Bölüm Tedavi Eder 29