Yük aktarımında elektrik alanının çalışması 2019

Yük aktarımında elektrik alanının çalışması 2019 Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

Herhangi bir şarjda elektrik varalan, kuvvet eylemleri. Bu bağlamda, yük alana girdiğinde, elektrik alanının belli bir işi gerçekleşir. Bu işi nasıl hesaplayabilirim?

Elektrik alanının çalışması, iletken boyunca elektrik yüklerinin aktarılmasından oluşur. Çalışma, harcanan voltaj, akım ve zaman çarpımına eşit olacaktır.

Ohm yasasının formülünü uygulayarak, akımın çalışmasının hesaplanması için birkaç farklı formülasyon elde edebiliriz:

A = U'dur = I²R't = (U² / R) ˖.

Enerji korunumu yasasına uygun olarakelektrik alanının çalışması, iletken tarafından salınan enerjinin akımın işine eşit olacağı şekilde, zincirin her bir bölümünün enerjisindeki değişime eşittir.

SI sisteminde ifade edelim:

[A] = В˖А˖с = Вт˖с = J

1 kWh = 3.600.000 J.

Deneyi yapacağız. Bir şarjın, iki paralel plaka A ve B tarafından oluşturulan aynı addaki bir alandaki hareketi ve karşı yüklemelerin yüklü ücretlerini ele alalım. Bu alanda, güç hatları uzunlukları boyunca bu plakalara dik olur ve A plakası pozitif yüklendiğinde, alan gücü E, A'dan B'ye yönlendirilir.

Pozitif yükün q, keyfi bir yol ab = s boyunca a noktasından b noktasına hareket ettiğini varsayalım.

Sahadaki yüke etki eden kuvvet F = qE'ye eşit olacağından, yük, verilen yola göre sahada hareket ettiği zaman yapılan iş eşitlikle belirlenecektir:

A = Fs cos α veya A = qFs cos α.

Fakat s cos α = d, burada d plakalar arasındaki mesafedir.

Dolayısıyla şu: A = qEd.

Şimdi, q yükü, a ve b'den asa öz olarak hareket ediyor. Bu yol boyunca gerçekleştirilen elektrik alanının çalışması, kendi bölümleri üzerinde yapılan işin toplamına eşittir: ac = s1, cb = s2, yani

A = qEs₁ cos α₁ + qEs₂ cos α₂,

A = qE (s₁ cos α₁ + s₂ cos α₂,).

Ancak, bu durumda, bu durumda, A = qEd.

Ayrıca, ücretin q olduğunu varsayalımSatırdan keyfi bir eğri boyunca a'dan b'ye hareket eder. Bu eğri bir yol üzerinde yapılan çalışmaları hesaplamak için, A ve B levhalarının düzlemleri arasındaki yol s münferit bölümler düz olarak kabul edilebilir olduğu, birbirine çok yakın olan birbirine paralel düzlemler arasında bir sayı alanı ayırmak için gereklidir.

Bu durumda elektrik alanının çalışması,Bu yol segmentlerinin her birinde üretilen, A₁ = qEd₁ eşittir, burada d₁ iki bitişik düzlem arasındaki mesafedir. Ve tüm yol d boyunca yapılan toplam iş, ürün qE'ye eşit olacak ve d'ye eşit d₁ mesafeleri olacaktır. Böylece ve eğrisel yolun bir sonucu olarak, mükemmel çalışma A = qEd'ye eşit olacaktır.

Bizim tarafımızdan incelenen örneklerYükün herhangi bir noktadan diğerine hareket ettirilmesi üzerindeki elektrik alanın çalışması, hareket yolunun şekline bağlı değildir, fakat sadece bu noktaların alandaki konumuna bağlıdır.

Ek olarak, bu işi biliyoruzbir uzunluğa (l) sahip olan eğimli bir düzlem boyunca vücudu hareket ettirirken yer çekimi ile gerçekleştirilir, bir h yüksekliği ve eğimli düzlemin yüksekliğinden düştüğünde vücut tarafından yapılan işe eşit olacaktır. Bu nedenle, yerçekimi işi veya özellikle de yerçekimi alanında hareket ettiğinde, aynı zamanda yolun şekline bağlı değildir, ancak yolun ilk ve son noktalarının yüksekliklerine göre değişir.

Dolayısıyla, böyle bir önemli özelliğin sadece homojen değil, aynı zamanda her elektrik alanına da sahip olabileceği kanıtlanabilir. Benzer bir özellik yerçekimi tarafından ele geçirilmiştir.

Bir nokta yükünün bir noktadan diğerine yer değiştirmesi üzerindeki elektrostatik alanın çalışması, doğrusal bir integral ile belirlenir:

A₁₂ = ∫ L₁₂q (Edl),

L₁₂, şarj hareketinin yörüngesidir, dl -yörünge boyunca sonsuz küçük yer değiştirme. Kontur kapalıysa, integral için sembol для kullanılır; bu durumda devre bypass yönünün seçildiği varsayılır.

Elektrostatik kuvvetlerin çalışması şekle bağlı değildir.yol, ancak sadece yer değiştirme ilk ve son noktalarının koordinatlarından. Sonuç olarak, alan güçlüleri muhafazakârdır ve alanın kendisi potansiyeldir. Kapalı bir yol boyunca herhangi bir muhafazakar kuvvetin çalışmasının sıfır olacağını belirtmek gerekir.

Yük aktarımında elektrik alanının çalışması 2019

Yük aktarımında elektrik alanının çalışması 2019

Related news

 • Kıskanılacak uzun bacaklar için stil ipuçları
 • En Kolay Yalancı İşkembe Modeli Nasıl Örülür
 • Yazın Gardırobun Olmazsa Olmazları
 • Tırnak etlerinin mantar hastalıkları için tıbbi ajan Loceril (tırnak cilası)
 • Tahinli Cevizli Kurabiye Tarifi

 • Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması


  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması

  Yük aktarımında elektrik alanının çalışması