Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardımYöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım

21.05.2019

Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım 89

Yöntem "Tomatis": konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım

Alfred Tomatis, 1920'de Fransa'da doğdu. Babasının söylediği opera binasının perde arkasında tutulan çocukluk, işitme bozukluğuna duyduğu ilgiye neden olmuş gibi görünüyor. Daha sonra, ünlü bir doktor-diş doktoru ve kulak burun boğaz uzmanı oldu ve zaten otuz yaşındayken bu problemi vizyonunu sundu. Yaratıcıdan sonra adı verilen "Tomatis" yöntemi daha ayrıntılı bir değerlendirme gerektirir.

İnsan kulağı nasıl?

Ona göre kulak (işitme organı)Bir jeneratör olarak algılayarak, dış çevreden gelen ses titreşimleri ortaya çıkıyor. O zaman bile, Tomas'ın bir tekniğin ne kadar değerli olabileceğinin yazarı olup olmadığını düşünemezdi. Terapisi (ne olduğu, yakında tüm dünyayı öğrendiği), araştırmasına göre, başka hiçbir şeye benzememişti.

Sırayla, bu jeneratör enerji aktarırBeyin ve onun aracılığıyla tüm vücut. ya da herhangi bir patoloji sonucunu yoktu, farklı gerçekliği algılamaya başlar - Akabinde Tomatis yüksek frekanslı sesleri algılama yeteneğine kaybetmiş bir kişinin kulak (8 kHz 7 üzeri) gerçeği kanıtlar toplandı.domates metoduMeydana gelen değişiklikler, bozulmayı gerektirir.Enerjide düşüşe neden olur. Başka bir deyişle, bedene işitme yoluyla dışarıdan gelen sinyallerdeki niteliksel bir değişim, sağlık durumlarını ve vücudun organlarının işleyişini etkiler. İnsan bilincinde ve bilinçaltında iz bırakmadan geçmezler.

Duyma ve dinleme yeteneğini kurtarma

20. yüzyılın ikinci yarısındaTomatis araştırması, kaybedilen fonksiyonun restore edilebileceği sonucuna vardı. Bu şu gerçekler ile belirtilmiştir: iç kulak yenilenebilir ve serebral hemisferlerin işitsel merkezleri bunun için oldukça esnektir. Diğer bir sonuç ise, bir duruşma organının duyma yeteneğinin niteliksel olarak “iyileştirilebileceğinin” kanıtıdır.

İşitme yeteneğini geri yükleme yeteneğiBazı işlevlerin düzeltilmesi, tüm dünyada yaygın olarak bilinen ve çok popüler olan "Tomatis" veya ACE (ses-psiko-fonoloji) yöntemi olarak patentlendi. Bu yöntem, farklı ülkelerin bilimsel ve tıbbi toplulukları tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Alfred Tomatis'in kendisi de yüz binden fazla hastaya yardım etti (örneğin, Gerard Depardieu, kekemeyi unuttu).

Anormallikleri olan çocuklar için ACE

Şu anda, "Tomatis" bu yöntem bilinmektedirtüm dünyada. Bütün kıtalarda kullanıldığı yerler vardır. Orada çalışan insanlar birçok bilim, tıp, eğitim ve sanat alanında uzmanlaşmıştır. Uzmanların her biri, özel bir metodolojiyi geçirmenin önemini fark eder. Tomatis - dünyadaki binlerce insan tarafından kullanılan terapidir (yukarıdakilerden açıkça anlaşılmaktadır).okul psikoloğu

Ses-psiko-fonoloji çok yardımcı olduişitme sorunu olan çocukların sayısı, konuşma bozuklukları, dikkat eksikliği, otizm, motor ve motor bozuklukların yetersiz konsantrasyonu. Depresyon da bu yönteme yenik düşmektedir. Dilleri incelemeye, verimliliği artırmaya, iletişimdeki zorlukları azaltmaya, yaratıcılığı niteliksel olarak yeni bir düzeye yükseltmeye yardımcı olur.

Tomatis'in yönteminin özü, “dinleme” ve “duyma” kavramlarının betimlemesinde. Ünlü bir doktor işitme pasif denir. İşitme, kulakları% 100 kullanan bir süreçtir.

Tedaviye başlamadan önce

Tedavi sürecinin başlangıcına geçmeden önce,Bir çocuğun veya bir yetişkinin testi geçmesi ve merkezin uzmanlarından nitelikli bir ACE danışmanlığı alması gerekir. Doğrulama, yöntemin diğer planında büyük önem taşımaktadır, çünkü yardımı ile, kişinin organlarının işlevselliği hakkında zayıf ve güçlü yanları ortaya çıkarmak için işitme yeteneği ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.tomatis yorumlar

Çünkü dinleme normal olan bir süreçtirKurs sadece dolaylı olarak tanımlanabilir, kontrol becerilerinin listesi hakkında bilmek gereklidir. Çocuklarda ve yetişkinlerde dinleme yeteneklerini değerlendirmemize izin veriyorlar. Bu işaretleri karmaşıklık derecesine göre ayırt etmek kabul edilmez, ancak işitme olasılığının gelişmedeki eksikliğini açıkça ortaya koyabilir.

Eylemin ilkeleri: Nasıl çalışır?

Tomatis yöntemi ile terapötik egzersizlerin seyriAvusturyalı besteci - büyük Mozart tarafından yazılan keman çalışmaları ile harcarlar. Özel düzenlemeler, müzikte farklı zıtlıklar yaratılmasına izin verir, beynin gerçek bir şoku olan sesin tonu ve sesindeki ani kesinlikle beklenmedik değişiklikler ile birlikte. Süreç doğal dikkat mekanizmalarının tetiklenmesine yardımcı olur.

Bu denetimlerKulaklıklarla elde edilmesi çok daha kolay olan duyusal uyarım. Bu kulaklığın yardımıyla, ses titreşimleri ve titreşimlerin iletimi, hava ve kemik iletimi nedeniyle çok daha etkilidir. Çekiç, stapes ve kasları etkileyen müzik, koklea ve vestibüler membranın motor aktivitesini kışkırtır. Ses titreşiminin iletilmesi sırasında, elektriksel nabız oluşur, bu sayede beyin aktivitesi ek stimülasyona uygundur. Basit anlamda, kulak müziği belirli bir şekilde filtreler ve işitsel sistemi daha iyi çalışır.

Hasta bir çocuk ise, o zaman oturumTerapi şuna benzer: Doğru tedavide Mozart özel melodi sesini veren: Kid (vs .., play, boya çalıştırmak audiotrenirovki boyunca ne istediğini yapacak olan) bir kaç saat için kablosuz kulaklık giyerler.

Alfred Tomatis için terapi nedir?

Mükemmel bir işitme olan çocuklar duymayabilirBir çok temel şey, bir şeye nasıl konsantre olacağımı bilmiyorum, öğrenmesi zor, zorlukla okumak. Bütün bunların sebebi: Dinleyememe. Bugün, herhangi bir okul psikoloğu, Tomatis'in yönteminin etkinliğini bilir ve bu çocuklara uygun tedavinin geçişini önerir.

Doğru dinlenmeyi bilen, bilgiyi yeterince algılayan, gereksiz yere eleyen bir kişi. İşitme sürecinin ihlali, sosyal becerilerin eğitiminde ve deformasyonunda sorunlara yol açmaktadır.

Tomatis, hastaları işitme süreci için eğitme gereğini fark etti, bu da bilgiyi algılama ve gereksiz bilgileri süzme yeteneğini geri kazandırabilir.tomatis tedavisi ne olduğunuTomatis'in bir yöntem olarak dersi, beynin bilgi alma ve işleme yeteneğini geliştirmek için bir hedefe sahiptir. Bu işlevin restorasyonu ve gelişimi şaşırtıcı sonuçlar verir.

Tomatis yöntemini kullanma vektörü

Bu teknik aynı zamanda dinleme pedagojisi olarak da adlandırılır. Belli yetenekleri geliştirmek ve belirli semptomlardan kurtulmak için tasarlanmıştır. ACE şunları ele alır:

 • işitme problemleri;
 • konuşma bozuklukları;
 • dikkat konsantrasyonunun ihlali;
 • otizm;
 • motor ve motor bozukluklar.

Gelişimsel bir teknik olarak, bu yöntem:

 • Niteliksel olarak yaratıcılık artırır;
 • Çocuğun gelişiminde bir sıçrama yapmaya yardımcı olur;
 • müzikal kulak ve şarkı söyleme yetenekleri ile çalışır;
 • herhangi bir yaşta olan hastalarda öğrenme yeteneğini artırmaya yardımcı olur;
 • ağrısız sosyal adaptasyona katkıda bulunur;
 • Beynin uzun vadeli algı yeteneğini arttırır;
 • konsantrasyon gelişimini etkiler;
 • belleği geliştirir.

Buna ek olarak, bir yabancı dilin özelliklerinin hızlı bir şekilde ezberlenmesine ve hatta aksandan kurtulmaya kadar hızlı değişiklikler tekrar tekrar gözlemlenmiştir.

ACE tedavisi için endikasyonlar

Konuşmanın gelişmesindeki gecikme sorunları, hayal kırıklığı,Uygunsuz telaffuz ve kekeme, ebeveynler ve konuşma terapistleri-defektologlarda ortaya çıkan anksiyetenin ana nedenleridir. Tomatis yönteminin aktif olarak çalışıp çalışmadıklarıdır. Ayrıca, böyle bir terapi, otizmli çocuklara da endişe verir. En önemlisi, “Tomatis” sisteminin etki mekanizmaları, çocuğun vestibüler ve işitsel sistemlerin yanlış dengesizliğine dayanan komplikasyonları önlemesine yardımcı olacaktır.

Tomatis Merkezi

Çocuklarda işitsel ve konuşma anormalliklerine ek olarak,teknik yetişkinlere yardımcı olabilir. Duygusal tükenmişlik ve yorgunluğun önlenmesi olarak, verimliliği artırmak ve yaratıcılığı arttırmak amacıyla, her yaştan insanlarda nevroz, sıkıntı ve depresyonların tedavisinde "Tomatis" yöntemi talep edilmektedir.

İşitme ile çalışmak bir kişiye yardımcı olabiliren beklenmedik ve hoş hayatında değişiklik elde etmek: kariyerini, yaşam, stres direnci, yaratıcı gerçekleştirmek için yeteneği için tat dönün.

Kanadalı deney ve sadece olumlu yorumlar

Sayısız çalışma onayladı veYöntemin etkinliğini doğrulamaya devam edin. Davranışsal problemleri ortadan kaldırmanın yanı sıra öğrenme yeteneğini arttırmanın önemini abartmak zordur. Kanada Tomatis Merkezi'nde (Toronto) 400'den fazla genç ve ergen çocuk işitme terapisine maruz kaldı. Sonraki testin sonuçları iyiden daha iyi oldu. Ebeveynlerin ezici çoğunluğu, çocuklarının durumundaki iyileşmenin açıkça telaffuz edildiğini ve hak ettiklerini, Tomatis'in icat ettiği yöntemden başka bir şey olarak görmediklerini itiraf etti. Olumlu değişiklikleri işaret eden geri bildirimler, bir kez daha terapinin yüksek verimliliğini ve etkinliğini kanıtlamaktadır. Aşağıdaki tablodaki rakamlar etkileyicidir.

başarı

Konuların yüzdesi

Artan iletişim becerileri düzeyi

% 89

cevap verenlerin

Artan konsantrasyon yoğunluğu

% 86

Bozukluk seviyesi azaldı

% 80

Geliştirilmiş okuma anlayışı

% 85

Geliştirilmiş konuşma kalitesi

% 84

Geliştirilmiş hafıza

% 73

Mektuba göre yazım yeteneği geliştirildi

% 69

Altı ay sonra, yanıt verenlerin% 83'ü elde edilen kaliteyi korumayı ve hatta geliştirmeyi başarmış,% 14'ü kazanılmış becerilerin bir kısmını korumuş ve sadece% 3'ü elde ettiklerini kaybetmiştir.

Fransız hükümeti varBazı okullarda Tomatis yöntemini kullanarak programların uygulanması için birkaç yıl için fon tahsis edilmiştir. Bu programlarda, en büyük öğrenme engelli öğrenciler katıldı. Bu eğitim kurumlarında bu tür çalışmaların başlatılması ve yürütülmesi için uygun koşulların bulunmamasının sonuçlarını etkilemediğine dikkat edilmelidir. Her okul psikoloğu, ebeveynler ve öğretmenler, çocukların gelişiminde olumlu dinamikler kaydettiler ve bu tür faaliyetlerin yararlılığı hakkında konuştular.

Güney Afrika'da deney

1983 yılında Tomatis yöntemi (belirlenmesi amacıyla)etkisi) Güney Afrika rehabilitasyon merkezlerinden birinin yaşları 4-14 arasında değişen, gelişim aşamasında geride kalan ancak yürümeyi ve oturabilen 30 hastada test edildi. Çalışma çerçevesinde ciddi deneyler yapıldı. Çocuklar üç gruba ayrıldı:

 1. Bir grup. Katılımcılar ses-psiko-fonoloji (Tomatis yöntemi) ve duyu patojenlerine maruz bırakıldı.
 2. In-grubu. Katılımcılara müziksel uyarım (ACE etkisi yok) ve duyusal patojenler yapıldı.
 3. Cı-grubudur. Katılımcılar herhangi bir etki yaratmamışlardı.

Daha sonra, A ve B gruplarında,deneydeki katılımcılar zihinsel yeteneklerini arttırmışlardır, ancak A grubunda grup, B grubundan gelen katılımcılardan daha anlamlı bulunmuştur. C grubundaki çocuklar herhangi bir değişiklik göstermedi.konsantrasyon gelişimiDahası, Tomatis yöntemine maruz kalan çocuklar, kendiliğinden yanıtların sayısını azalttılar, konuşmaları daha bilinçli hale geldi.

APF Rusya'da nerede ve nasıl uygulanır?

Son birkaç yılda, birkaçRusya'daki tıbbi kurumlar, dar bir uzmanlık uzmanlığıyla, Alfred Tomatis'in gelişmeleriyle tüm dünyaya bilinen etkili terapötik yöntemlerin arsenalini yenilemiştir. Yüksek düzeyde yaptığı araştırmalar birkaç kurumu onaylayabiliyor. Özellikle, Moskova'daki "Tomatis" yöntemi, benzersiz tıp merkezlerinden birini uygular (bu arada, "Tomatis-Moskova"). Hem fiziksel hem de zihinsel durumun doğuştan ve edinilmiş hastalıklarına sahip olan her yaştan insan için rehabilitasyona girer ve tedavi eder. Hastalar üzerindeki etki yöntemleri, beynin etkilenen bölgelerini incelememize ve kayıp fonksiyonları geri yüklememize izin verir.

Merkezin sadece kalifiye uzmanları hastalarla çalışır. Tümü resmi sertifikalarda belirtilen belirli bir tazeleme kursunu geçti.

Tomatis yöntemini seçmek neden gereklidir?

ACE uygulaması mevcuttur ve basittir. Yöntem tamamen ağrısızdır ve belirli ses kompozisyonlarını (müzikal olanlar dahil) dinlemeye dayanır. "Tomatis" yöntemiyle hiçbir elektronik cihaz (bilgisayar, telefon, normal oyuncu vb.) Kullanılamaz. Merkez, sadece ek bir cihazla donatılmış özel kulaklıklarla eğitim sağlar.domates yöntemiİç kulağın kaslarını etkileyen belirli frekanslarla çalışırlar. ACE kompozisyonlarını dinlemek için kullanılan araçlar, dünyadaki sadece birkaç kuruluş tarafından üretilmektedir.

Dinlemek için parçalar seçmek ve bir dizi frekanstamamen bireysel etkisi için. Bu sadece hasta ile çalışan bir uzman tarafından çözülebilir. Merkeze gelen herkes kapsamlı bir incelemeye tabi tutulur ve psikolojik ve pedagojik bir sınava girer. Bundan sonra, düzeltici çalışma için kompozisyonların geliştirilmesi başlar. Program hem merkezde (bir uzmanın gözetimi altında) hem de evde "Tomatis" yöntemiyle kullanılabilir. Hastaların kısmi kendi kendine tedavi hakkındaki yorumları, kişisel zamanın elden çıkarılma olasılığını ve daha az belirgin olmayan olumlu sonuçları işaret etmektedir.

Ruhsal bozuklukların düzeltilmesi veilgili sapmalar çok özenli. Bu rahatsızlıklar kendilerini hemen düzeltmeye borçlu değildir. Süre ve bireysel yaklaşım, herhangi bir hastalığın tedavisinde bir değişiklik yapabilir. "Tomatis" yöntemi, beyin bozuklukları ile ilişkili problemleri çözmeyi amaçlayan tekniklerin galerisinde yer almaktan gurur duymaktadır.

Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardımYöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım

Related news

 • Başkent düğümünü çözecek yüzde 20
 • Koyun etli vindaloo tarifi
 • KÜÇÜK KUTU VE KAPAKLARDAN OYUNCAK KARTON TREN YAPILIŞI
 • Cildin Kırışmaması İçin Yapılması Gerekenler
 • Şişman kadın ve erkek büyümeye nasıl. Pratik ipuçları

 • Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım 35

  Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım


  Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım 56

  Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım 41

  Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım 34

  Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım 31

  Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım 66

  Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım 19

  Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım 84

  Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım 95

  Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım 60

  Yöntem Tomatis: konuşma terapisti-defekolog ve psikolog yardım 10