Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri 2019

Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri 2019 Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

Modern gereksinimleryağ kalitesi, yeterince yüksektir. Bu nedenle, petrol ürünlerinin tüm standartları ve normları karşıladığı için üretim sürekli olarak mükemmellik gerektirir. İlgili kuruluşlar üretimi ve nihai ürünü kontrol eder.

Devlet tarafından geliştirilen standardizasyon sistemi, tüm üreticilerin eşit olduğu standarttır. Herkes için koşullarına uymak zorunludur.

Petrol ve diğer petrol ürünleri sıvı karışımıdır,azot, kükürt, belirli metaller ve asitlerin heteroatomlarının yanı sıra hidrokarbon bileşiklerinin ve yakından kaynayan hidrokarbonların karmaşık bir bileşimine sahip olmasıdır.

Niteliksel göstergelerin birisi şudur:yağ yoğunluğu. Bu birim hacimde kalan dinlenme kütlesinin miktarıdır. Petrol ürünlerinin yoğunluğu ve belirlenmesi, kütle miktarlarının daha kolay hesaplanması için bir ön şarttır. Bunun nedeni, hacim birimlerinde yağın muhasebeleştirilmesinin çok uygun olmadığı gerçeğidir, çünkü bu gösterge sıcaklık değişimine bağlı olarak değişebilir.

Yağ yoğunluğu her biri için kilogram olarak ölçülürmetre küp. Hacmi ve yoğunluğu bilen kitabı kolayca belirleyebilirsiniz. Kütle, hacmin aksine, ürünün sıcaklığına bağlı değildir.

Genellikle böyle bir göstergeyağın nispi yoğunluğu. Yağ hacminin saf su kütlesi ile aynı hacimde alınan + 4 ° sıcaklığa oranı olarak tanımlanır. Bu sıcaklık seviyesi tesadüfen seçilmez. Bu durumda su bir metreküp başına 1000 kilograma eşit en yoğun yoğunluğa sahiptir. Yağın nispi yoğunluğunu belirlemek için sıcaklığı + 20 ° olmalıdır. Bu durumda, metreküp başına 0,7-1,07 kilogram olabilir.

Petrolün diğer fiziksel özellikleri de vardır.

Özgül ağırlık, birinin sahip olduğu ağırlıktır.hacim birimi. Başka bir deyişle, bu, bu maddenin bir birim hacminin dünyaya çekildiği kuvvettir. Yani, yerçekimi nedeniyle ivme ile çarpılan yoğunluktur.

Bir diğer düşünce göreceli özgül ağırlıktır. Bu indikatörün değeri nispi yoğunluğa sahip olan sayısal değere eşittir. Bu göstergeyi hesaplamak için kullanırız.

Yağın özgül ağırlığı ve yoğunluğu değişebilirsıcaklık değiştiğinde değerleri. Bu nedenle, aynı sıcaklıkta bulunan yoğunluğu diğer sıcaklık verileri ile aynı indeksle hesaplamak için, sıcaklık değişiminin bir fonksiyonu olarak yoğunluk değişiklikleri için düzeltmeler hesaba katılmalıdır.

Uygulamada hesaplanan yağ yoğunluğu, katkı maddesi olarak kabul edilir. Bunun nedeni, bu göstergenin birkaç petrol ürünü için ortalama olarak alınabilmesidir.

Her petrol üretim bölgesi için fiziksel özellikleri karakteristiktir. Örneğin, Tyumen bölgesindeki petrol yoğunluğu ortalama olarak metreküp başına 825 ila 900 kilogram arasında değişmektedir.

Bu ürünün fiziksel özelliklerinin incelenmesiSadece ekonomik amaçlar için ve dünya pazarında satış için rasyonel kullanımı için gereklidir. Bazen bu, petrol ürünlerinin çevreye salınmasından doğan ve birçok hatadan kaçınan çevre felaketlerinin ortadan kaldırılmasında çok önemlidir.

Böylece, bir kaza ortadan kaldırıldığında, girişimler yapılır.Kundaklama yardımıyla yağ lekesini ortadan kaldırmak, bu ürünün fiziksel özelliklerinin çevre ile etkileşim sonucunda değişebileceğini hesaba katmamak. Bu nedenle, su yüzeylerinin temizlenmesi sırasında bu koşullar dikkate alınmalıdır. Bu göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir faktördür.

Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri 2019

Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri 2019

Related news

 • Saç Cilası Ne İşe Yarar
 • Acil zayıflatan Diyet
 • Tirşik Tarifi Maraş Yöresi Videosu
 • Yuvarlanma stoku ülkenin geleceği
 • Yengeç Salatası: tarifi. Pirinç klasik olmadan Yengeç Salatası

 • Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri


  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri

  Yağ yoğunluğu ve fiziksel özellikleri