Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir 2019

Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir 2019 Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

Antik çağlardan beri kimyada herhangi bir maddenin bileşimi kabul edildisemboller ve indisler (rakamlar) kullanarak kısaltılmış biçimde kaydedin. Bu formdaki kayıt "ampirik" formül olarak adlandırılır. Yani, örneğin, fosforik asit bileşimi bu formda yansıtılır - H3PO4.Bu kayıttan, fosfor molekülününasit, üç hidrojen atomundan, bir fosfor ve dört oksijenden oluşur. Bununla birlikte, elemanların birbirine nasıl bağlandığı açık değildir, yani E. bilgi eksik. Bu boşluğu gidermek için maddenin yapısal formülü kullanılır.yapısal formül

Böyle bir bağlantı kaydının büyükbilgilendirici, çünkü Yardımıyla, maddenin hangi unsurları birbirine bağlı olarak nasıl ve ne şekilde şematik olarak gösterilir. Her bir kovalent bağdır (elektron çifti) bir çizgi ile temsil edilen ve valansı bir birimine karşılık gelir, burada.

Örneğin, oksijenin iki değeri vardır, buiki çizgi ile çevrili, hidrojen - değerlik bir, bu nedenle, bir çizgi, fosfor - beş, beş tire. Bu yazıya dayanarak, maddelerin kimyasal özelliklerini varsayabiliriz, onları sınıflandırır ve sistemleştirebiliriz.

Yapısal formül tam ve kısaltılmış biçimde yazılabilir. Kayıt genişletildiğinde, atomlar arasındaki tüm bağlantılar gösterilir ve kısaltılmış biçimde yazılır - no.

En görünür ve önemli olanOrganik kimyada bileşiklerin grafik gösterimi. Çünkü maddelerin özellikleri sadece atomların ve moleküllerin sayısına değil, aynı zamanda onların bağlantı sırasına da bağlıdır. Bu olay "izomerizm" (karbon zincirinin dallanması) olarak adlandırıldı.

etan yapısal formülüÖrneğin, etanın yapısal formülü, tüm karbon değerliklerinin işgal edildiğini ve kendisine başka atomların eklenemeyeceğini düşündürmektedir. Bundan açıkça belli ki C2'H6- Nihai hidrokarbonların temsilcisi, moleküldeki bağlar kovalenttir, serbest elektron yoktur, bu nedenle etan ve r için sadece ikame reaksiyonları mümkündür.fruktoz yapısal formülügörme

Maddenin yapısal formülü de gösterirFonksiyonel karbonhidrat grupları: alkil grubu - alkollerde, aldehid - aldehidlerde, benzen çekirdeğinde - aromatik bileşiklerde. Ayrıca, şematik bir görüntü kullanarak, tek bir kovalent bağ olan sınırlayıcı hidrokarbonların karakteristik bağlarının varlığını "görmek" kolaydır. Doymamış: etilen - bir çift bağ, dien - iki çift bağ, üçlü - asetilen.

Fruktozun yapısal formülü bir örnektir.uzaysal izomerizm. Bu karbonhidrat, glikozla aynı nicel ve nitel kompozisyona sahiptir. Çözümlerde birkaç şekilde bir kez gelir. Fruktozun grafiksel formülünden, keton ve hidroksil grupları ihtiva ettiği görülebilir; Bu madde alkollerin ve ketonların "ikili" özelliklerine sahiptir. Bu formül ayrıca, bu keton-alkolün, siklik a-glukoz ve pentoz (fruktoz) tortuları tarafından oluşturulduğunu ortaya çıkarmayı mümkün kılar.

Dolayısıyla, yapısal formül, bir maddenin, bir molekül içindeki atomların düzenlenişi hakkında, bağ tipini ve özelliklerini dikkate alarak öğrenebileceği bir grafik gösterimidir.

Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir 2019

Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir 2019

Related news

 • Açma Tadında Çörek Tarifi
 • Kilo vermek ya da soda ile kilo vermek için basit bir yol
 • Cahit Sıtkı Tarancı 35 Yaş Şiiri indir
 • Yalnızlığın Değerini Bilmek
 • Okul Öncesindeki Çocuklar İçin Fizyoterapi, GCDnin zorunlu bir unsurudur

 • Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir


  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir

  Yapısal formül, bir maddenin grafiksel bir temsilidir