Yatırım nedir 2019

Yatırım nedir 2019 Yatırım nedir

Yatırım nedir?

Yatırım nedir? Bugün, neredeyse hiç kimse bu sorudan şüphe duymuyor. Modern ekonomideki piyasa ilişkilerinin hakimiyet zamanı, hayatta kalma kurallarını belirler. Muhtemelen, bu nedenle, sermayenin karlı yatırımları olasılığı, sadece finansal iktisatçıları değil, aynı zamanda tasarruflarını korumak ve çoğaltmakla ilgilenen sıradan insanları da heyecanlandırmaktadır.

"Yatırım" terimiLatince "yatırım", çeviride "yatırım yapmak" anlamına gelir. Uzun dönem veya ek gelir elde etmek veya satın almak için yasal olarak bağımsız şirketler yerleştirilen "Capital: 1994 yılında yayınlanan S.M.Sinelnikova düzenlenmiş "Ansiklopedisi girişimci", "yatırım nedir" sorusuna şu cevabı veriyor Menkul kıymetlere yatırım yapmanın yanı sıra ... Tabii ki, parasal yatırımların nesnelerinin listesi sadece teklifte belirtilen noktalarla sınırlı değildir. yanı sıra entelektüel değerler ve lisanslara, özel banka mevduatları, krediler, makine, teçhizat ve teknoloji, mülkiyet veya hak buna sermaye yatırımı.

Yatırım faaliyeti için sunulan alanın kapsamı ve farklı yönleri farklı olduğundan, benzer parasal yatırımları çeşitli kriterlere göre sınıflandırmak gerekmektedir.

Yani, planlanan süreye bağlı olarakZaman sermayesi, yatırım kısa vadeli veya uzun vadeli olabilir. Form kamu, özel, yabancı veya eklemde katkıda mülkiyet yatırımı böler. projelere katılım Doğa (örneğin hisse senedi ve benzeri enstrümanlar olarak menkul, çeşitli satış ve üretim yoluyla serbest fonları içeren), yatırımlar direkt olabiliyor yönünü (proje katılımcıları tarafından doğrudan yatırım nakit) ve dolaylı belirler.

Yatırım türlerine gelince, finansal, ekonomik ve üretim faaliyetlerinde, aşağıdaki ana gruplar ayırt edilir:

- Gerçek yatırımlar (bunlar, üretim tesislerinin ve benzeri mülklerin elde edilmesini içeren uzun vadeli projelere yatırılan araçlar);

- finansal (menkul kıymetler, tahviller ve benzeri belgeler gibi bu tür finansal varlıklara yapılan yatırımlar);

- maddi olmayan duran varlıklar (bunlar maddi olmayan hakların satın alınmasına yönelik yatırımlar, örneğin ruhsatlar, patentler ve diğer menkul kıymetler).

Bir yatırımın ne olduğu hakkında makalenin ana konusuna dönersek, yukarıdaki yatırım türlerinin her birine daha yakından bakalım.

Gerçek yatırım, en uygunGayrimenkulün elde edilmesini içeren sermaye yatırımı yolunun anlaşılması, malların satın alınması için nakit akışlarının yönü veya satın alma hizmetlerinin maliyeti, tabii ki kar elde etmek için. Yatırım faaliyetlerinde bu yolu seçen bir girişimci için bu sektörün çok büyük ve çeşitli risklere maruz kaldığı unutulmamalıdır. Ve yine de, en karlı ve en yaygın kullanılan türlerden biri olmaya devam etmektedir.

Soruyu cevaplamak "yatırım nedirfinansal varlıklar ", menkul kıymetlerle gerçekleştirilen birçok işlem ve eylemi kastediyoruz. Borç senetleri, hisse senetleri, tahviller, banka sertifikaları, opsiyonlar, devlet tahvillerine, vadeli işlemlere yatırılan fonlar sadece finansal yatırımlardan daha azını temsil etmemektedir. Menkul kıymet türlerinin bolluğu ve onlarla çalışmanın karmaşıklığı, potansiyel bir yatırımcı için her zaman çekici değildir. Elbette ki, hatalı olan, paranın değerli hale getirilmesi ya da stok kağıtları olarak adlandırılmasından bu yana, girişimci faaliyetlerin en başarılı ve kârlı türüdür.

Maddi olmayan duran varlıklara uygulanan,Yatırım faaliyeti, maddi veya maddi olmayan ve satışı amaçlanmayan nesnelerde sermayenin yatırımıdır. Bunlar, araştırma, lisans ve patentler, ticari markalar, eğitim, reklam, yazılım ve diğer benzer fikri mülkiyetlere yatırım olabilir.

Yatırım nedir 2019

Yatırım nedir 2019

Related news

 • Krem Rengi Koltuk Nasıl Temizlenir
 • Bir çocuğun anlayışı için elverişli günleri nasıl hesaplanır
 • 2019 Farklı Stor Perde Modelleri
 • Kedim Camdan Düştü İnsanları
 • Tehlikeli hastalık kızamıkları: aşı olmama ve sonuçları

 • Yatırım nedir

  Yatırım nedir


  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir

  Yatırım nedir