Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması 2019

Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması 2019 Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

Oyun sadece eğlence ve eğlenceli değililkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar için eğlence. Öğeleri eğitim sürecine en etkin şekilde dahil edilir ve derslerde kapsamlı bir şekilde uygulanır. Bu bağlamda, modern didaktikte, oyun pedagojik eğilimleri veya daha basitçe pedagojik oyunlar adı verilen bütün bir eğilim oluşturulmuştur.

Pedagojide oyun kavramı

oyunların sınıflandırılmasıOyunların pedagojik sistemde sınıflandırılmasısüreç öncelikle öğretmenin başarmak istediği hedeflere ve bunları uygularken elde edilen gerçek sonuçlara bağlıdır. Yöntemsel önerilere göre, aşağıdaki oyun tipolojisi benimsenmiştir.

 • Etkinliğin türüne bağlı olarak: aktif fiziksel, yani. motorlu, mobil; zihinsel (veya entelektüel); iş ile ilgili; sosyal (taklit sosyal ilişkiler); psikolojik (çeşitli psikososyal modelleme).
 • Oyunların sınıflandırılması uygulanmakta olan pedagojik işlemin niteliğine bağlı olarak yapılmaktadır. Bu bağlamda, bunlar olabilir:

a) Eğitim öğeleri ile öğretme, genelleme, kontrol etme, oyun öğretmeni;

b) bilişsel, gelişen, eğitici;

c) Yaratıcı, tanı, üreme vb. öğeleriyle

 • Sınıftaki oyunların sınıflandırılmasıBaşka bir oyun sınıflaması, davranışlarının metodolojisiyle ilişkilendirilir. Bu bağlamda arsa, iş, evreleme, rol vb. Var.
 • Okul müfredatı ve konuları ile analojik olarakfizik, kimya, biyoloji alanlarında matematiksel oyunları tahsis etmek; Dilbilimsel, edebi, müzikal, tarihsel; endüstri ve emek, spor, beden eğitimi, vs.
 • İçindeki çevre veya çevreSüreç, oyunların sınıflandırılması teknolojileri tarafından belirlenir. Bu, sokak, oda, bilgisayar, masaüstü, farklı nesnelerle veya onsuz oyunlarla ilgili konuşma olanağı verir.
 • Yaş ölçütlerinden biri olarak kabul edilirForm seçimi ve analiz metotlarının seçimi ve faaliyetlerin seçimi. Bu nedenle, okul öncesi çocukların oyunlarının sınıflandırılması, orta ve üst düzey öğrencilerden biraz farklı olacaktır. İki yaşından altı yaşına kadar olan bir çocuk (çoğu zaman bu yaşta ebeveynleri bahçeye verir) eğlenceli bir formda onun için en zor görevleri çözer. Daha büyük çocuklar aksesuar olarak diğer öğeleri kullanırken, tasarımcılar, bulmacalar, mozaikler, gömlekler her türlü oyun geliştirmek için mükemmel bir araçtır.okul öncesi oyunlarının sınıflandırılmasıStickler, küpler, toplar, lastik bantlar ve diğer ürünlerfarklı öznelerde, emek mesleklerinde, aynı zamanda bir gelişim ve motor beceri ve akıl aracında bulunan çocuklar tarafından kullanılır. Sınıfta oyunların sınıflandırılması sadece yaşa göre değil, aynı zamanda okul disiplini, form ve meslek aşamaları tarafından da verilmektedir. Örneğin, bir ders-röportaj, ders-mahkeme, ders-konseri, ders-dramatizasyon, konuyla ilgili çalışmanın son aşamasında bir genelleme olarak yürütülür. Genel olarak, eğitim sürecini bir bütün olarak ele alırsak, okul uygulamasında en popüler ve verimli olan öğretmenler taklitler, iş oyunları, psiko-sosyogramlar düşünür.

Oyun teknolojilerini kullanmanın temel görevi, öğrenme sürecini daha eğlenceli ve üretken hale getirmektir.

Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması 2019

Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması 2019

Related news

 • Bir haftanız yoksa ne olacak Kilo Vermek İçin Açlık grevi
 • Ekmek hakkında ne düşündüğü - yorumlama
 • Özel bir evde su temini ve kanalizasyon prensibi
 • Kuzgunu çeşitli yollarla hasat etmek
 • Tencerenizin ömrünü uzatmak için

 • Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması


  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması

  Zamanla eğitim: pedagojide oyunların sınıflandırılması