Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 2019

Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 2019
20.09.2019

Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 47

Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır

Serfliğin kaldırılması ve kişisel bilgilerin alınmasıköy nüfusunun büyük bir bölümünün özgürlüğü, yerel yönetim sisteminde değişiklikler yapılmasını talep etti. Zemstvo, devletin toplumun gelişimindeki yeni eğilimlere verdiği cevaptır.

Zemstvo

Zemstvos ne için kuruldu?

Içinde serflik dönemi boyuncaRusya, nüfusun büyük bir bölümünde bağımlı köylülerin sorumluluğunun toprak ağalarının omuzlarına dayandığı gerçeğinden dolayı doğrudan gözaltına alınmadı. Mülk sahibi köylüler üzerinde tam yetkiye sahipti, isyanları ortadan kaldırmak için tedbirler almak, hoşnutsuzluk duymak, köyün gelişimi hakkında düşünmek zorunda kaldı. Bu ilişkilerde devletin müdahalesi istisna olarak düşünülmüştür. Ancak köylü reformunun ardından durum köklü bir şekilde değişti. Milyonlarca köylü, kişisel özgürlük ve sivil hak aldı. Esas olarak sınırlıydı, ancak yine de bu eski ırktan Rusya vatandaşlarını eğitmek gerekiyordu. Devlet, toplumu ve yönetimi yeniden yapılandırmanın önemli görevleri ile karşı karşıya kaldı. Zemstvo, Rusya tarihi için yeni bir şey değildir. Çar, Ivan the Korkunç zamanlarında yerel özyönetim organları kurma geçmiş deneyimini ve bunun tehlikeli reformunu canlandırma yolunu izledi. Zemstvos'un yaratılması aynı anda iki problemi çözdü. Bir taraftan, kısmen de olsa, soylulara güç kaybı için telafi edildi. Öte yandan, yerel sorunların ve iyileştirme görevlerinin çözümünü tüm sınıf temsilcilerinin omuzlarına kaydırdı.

Zemstvo nedir

Zemstvo faaliyetleri
Zemstvo bilinçsiz temsilcisidir1864'ten beri Rus imparatorluğunun il ve il düzeyinde yaratılan, asil bir toprak mülkiyetinin bulunduğu bölgedeki kendi kendini yönetme organları. Soylu ve kasaba halkının temsilcileri, gayrimenkul sahipleri, doğrudan oyla seçildi. Köylü kriyasında, örneğin asaletle karşılaştırıldığında temsilcilerinin sayısını önemli ölçüde azaltan üç aşamalı seçimler yapıldı. Faaliyetler Zemstvos iki seviyede gerçekleştirildi: idari (yıllık zemstvo toplantıları) ve yürütme (meclisler, belirli bir ücret karşılığında devam ediyor).

Zemstvo fonksiyonları

En başından beri zemstvos kurulduyerel iyileştirmenin ekonomik görevleri: hastanelerin, okulların, veterinerlik görev yerlerinin, yardım evlerinin oluşturulması ve bakımının yanı sıra yolların inşası, onarımı ve benzeri konular. Bu amaçlar için fonlar, zemstvo meclisi tarafından belirlenen zorunlu ücretler şeklinde çıkarıldı. Yani, yeryüzünde ne kadar para toplayacaklarına ve ne gideceğine kendileri karar verir. Buna ek olarak, zemstvo sözde üçüncü emlak veya üçüncü unsur Rusya'da oluşumunun başlangıcıdır. Bunlar Rus köyünün gelişiminde önemli rol oynayan doktorlar, öğretmenler ve tarımcılardan, sivil toplumun oluşumuna doğrudan katkıda bulunan işçilerdir.

Zemstvo yaratılması

Zemstvo Liberal Hareketi

Seçici organlar yaratan devletöz-yönetim, hemen zemstvo'nun siyasi bir otorite olmadığını açıkça belirtti. Böyle bir dönüşüme uğramaktan kaçınmak için, farklı illerin zemstvoları arasındaki bağlantılar, ulusal düzeyde etkinliklerden bahsetmek de yasaklandı. Ayrıca, zaman zaman, yerel öz-yönetim organlarının raporlarıyla ilgili tüm yeni sansür yasakları tanıtıldı. Sonunda, Üçüncü İskender'in gerici politikasının ve devrimci Narodizmin bastırılmasının başlamasıyla, zemstvos yoluyla asaletin liberal temsilcileri yasal olarak başlamış ve siyasi konuları yükseltmemeye başlamıştır. Ana gereksinim, Rus vatandaşlarının siyasal ve sivil haklarını garanti edecek bir anayasa hazırlamaktı. Liberallerin ortaya attığı diğer konular arasında, geri ödeme ödemelerini azaltmak, emlak vergisini kaldırmak, volost seviyesinde ve devlet düzeyinde zemstvolar yaratmak için şartları tek tek bulabiliriz. Hukuki mücadele biçimleri, İmparator'a dilekçe ve adres verdi. Yasa Dışı, tüm Rusya kongreleri düzenlendi, yarı yasal çevreler düzenlendi.

"Zemstvo Dines"

Zemstvo öğle yemeği yiyorOn dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Ruslarsanatçılar, eskiden baskın akademisyenden giderek uzaklaşarak, hayatı canlandırmaya çalışıyorlar. Bu ustalardan biri, Wanderers Grigory Grigoryevich Myasoedov Derneği'nin kurucusu oldu. Resimlerinde öncelikle köylülerin hayatı tasvir edilmiştir. Grigory Grigorievich, çalışmalarında Rusya'daki reform reformlarına canlı bir şekilde cevap verdi. "Zemstvo dines" resmi, bunun doğrudan doğrulamasıdır. Zemstvo, köylülerin, yeryüzünde oldukça basit ve yetersiz yiyecekleri temsil eden temsilcilerini gösteriyor. Soylulardan ve tüccarlardan temsilciler görünür değil, ancak özel konumlarının bir ipucu var. Pencere, üst sınıfların temsilcilerinden oluşan bir yemek için yemekleri silerek, bir dipçiyi tasvir ediyor. Resim basit, ama çok düşünceli. Köylüler "baylar" ile ortak toplantılarda nasıl hissediyorlar? Kendi çıkarlarını savunmak için seslerini yükseltebilirler mi? Temizlik işi olduğunda, müvekkillerine zaman ayırmak kolay mıdır? Bu soruları dürüstçe cevaplarken, yerel özerk yönetim organlarının tamamen asaletin etkisi altında olduğunu anlayacağız.

Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 2019

Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 2019

Related news

 • Yılan Yağı Saç Uzatır mı
 • Rus Dışişlerinden İsrailin Suriye bombardımanı hakkında açıklama: Çok endişeliyiz
 • Bektaşin üzeri: ilkbahar ve sonbahar ekim, bakım
 • Üzümlü kurabiye oktay usta ile Etiketlenen Konular
 • Geleneksel tıbbın sırları: repeshkanın tıbbi özellikleri

 • Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 12

  Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır


  Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 74

  Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 38

  Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 31

  Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 51

  Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 31

  Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 6

  Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 82

  Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 57

  Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 79

  Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 27

  Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 47

  Zemstvo, sivil toplumun oluşumuna yönelik bir adımdır 88